Actiegroep: Nederland Vrij!

Een sigaret in een steriele flat.

Archief voor February 2009

DWDD: Vincent Icke – Elektronisch Patiënten Dossier en Gullivers Reizen

26 February 2009 door Jacob

Deze is al wat ouder. Maar nog steeds een zeer mooi voorbeeld, gegeven door Vincent Icke in de wereld draait door. Het elektronisch patiëntendossier wordt hier zwaar afgestraft! Laat je niet misleiden door de staat en weiger die opname in dat elektronisch web!

De Wereld Draait Door 3 december 2008: Op de ‘Stoel van Steinz’ zit Hoogleraar Sterrenkunde Vincent Icke. Hij legt een verband tussen de actualiteit en een gebeurtenis uit het culturele verleden. Vanavond gaat hij het hebben over de ‘staatsterreur’ van Rouvoet en Klink.

Rubriek: Nederland, Privacy | Comments Off

Een interview met wat klimaatscammers!

26 February 2009 door Jacob

De Klimatosoof ging op pad, en op zoek naar wat echte Al Gore aanhangers. Er zijn nog steeds veel mensen die geloven in de klimaat hoax. Deze leugen tracht er voor te zorgen dat ook onze levensstijl volledig beheerst zal worden door de corrupte elite. De afgelopen 10 jaar is de temperatuur op aarde niet verder gestegen, en misschien zelfs licht gedaald. Een klein groepje hardnekkige ontkenners weigert dit echter te accepteren en pleit ondertussen voor veel meer wetten. De Klimatosoof voelde ze aan de tand. Down with the new world order!

Rubriek: Klimaat | Comments Off

China en Nederland zijn samen de grootste XTC giganten!

26 February 2009 door Jacob

Wist u dat wij samen met China de XTC giganten van de wereld zijn?

Een zeer groot deel van de Nederlandse xtc wordt gemaakt met uit China afkomstige PMK, een van de grondstoffen van de drug. Vrijwel alle PMK die in beslag wordt genomen, blijkt afkomstig te zijn uit de Volksrepubliek China. Als Nederlandse en Chinese criminelen niet zo hecht zouden samenwerken, was de Nederlandse xtc-productie veel lager. Dit hebben twee onderzoekers van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) gezegd op een bijeenkomst in Amsterdam. Daar stond de aanwezigheid van Chinezen in de wereldwijde georganiseerde misdaad centraal.

Het is niet helemaal duidelijk waarom zoveel PMK (Piperonyl-Methyl-Keton) juist uit China komt. Volgens KLPD’er Sander Huisman is een van de redenen dat in het land zelf weinig of slechte controles plaatsvinden. Melvin Soudijn benadrukte dat China een van de weinige landen is waar zoveel van de grondstof gemaakt kan worden en van dergelijke goede kwaliteit. Het gaat om duizenden liters per transport. Omdat de stof eigenlijk geen legaal gebruik kent, kan ervan worden uitgegaan dat alle PMK bestemd is voor de vervaardiging van xtc, aldus Huisman.

Het KLPD heeft in feite pas sinds 2006 een goed beeld van de structuren achter de Chinese handel in grondstoffen voor synthetische drugs. In dat jaar eindigde een onderzoek van drie jaar naar een netwerk van Hongkong-Chinezen. De uitkomsten van diverse opsporingsonderzoeken lieten zien dat Chinezen uit de regio rond Hongkong de handel in grondstoffen voor xtc en andere drugs als amfetamine domineerden.

De kern van het netwerk dat het KLPD onderzocht, bestond uit Hongkong-Chinezen die al vijftien tot twintig jaar in Nederland verbleven. Sommigen hielden zich al in de jaren tachtig bezig met de smokkel van heroïne en enkelen waren betrokken bij moorden, aldus Huisman.

De beide KLPD’ers viel het op dat Chinezen en Nederlanders zeer hecht samenwerken. Dat bleek uit zowel onderzoek van Soudijn naar mensensmokkel als uit bevindingen van Huisman over PMK-smokkel. Chinese mensensmokkelaars bleken steeds dezelfde Nederlandse chauffeurs te benaderen om personen illegaal te vervoeren.

Bij de handel in xtc grondstof is de samenwerking nog veel duidelijker. Als Nederlandse producenten van de drug de Chinese PMK niet zouden bestellen, zou de handel er niet zijn. Maar soms zijn het ook Chinezen die klant zijn van de xtc-makers en partijen pillen kopen.

BRON

Rubriek: Wereldwijd | 237 Reacties »

De ratten van het Binnenhof.

26 February 2009 door Jacob

Wederom een bezoekje van Micha Kat op het binnenhoft. U krijgt te zien hoe de boeven van het binnenhof reageren op de vragen van het volk. Kijk vooral naar de angst op het gezicht van de huidige minister van justitie. Wonderbaarlijk en beangstigend. In het hol van de leeuw. Het binnenhof exposed!

Zal Joris Demmink ooit berecht worden?

Rubriek: Nederland | Comments Off

Burgerinitiatief: Onderzoek Joris Demmink !!

8 February 2009 door Jacob

U bent waarschijnlijk inmiddels welbekend met de heer Joris Demmink. Een hoge man bij justitie, die verdacht wordt door het Nederlandse volk, van kindermisbruik en pedofilie. Justitie en politiek weigeren elke vorm van onderzoek of betrokkenheid. Wederom is ons Nederlandse volk genoodzaakt het heft in eigen handen te nemen, en democratisch af te rekenen met de ontkenning van, en medewerking door de Nederlandse staat aan het stilzwijgen rondom deze persoon.

Bij deze willen wij u dan ook vragen, uit naam van de vrijheid, om actie te ondernemen en per direct de petitie te tekenen!

Teken nu per direct de petitie hier.

De petitie:

Wij,
voorstanders van onderzoek naar Joris Demmink,

constateren
dat de huidige secretaris-generaal van justitie, dhr. Joris Demmink, al meer dan 14 jaar verdacht wordt van kindermisbruik.

Ondanks eerdere Kamervragen zijn onze twijfels over de integriteit van Demmink nog altijd niet weggenomen. Onderzoek is eens te meer wenselijk omdat diverse aangiftes niet serieus in behandeling zijn genomen en het gerechtshof bewijs naast zich heeft neergelegd, waarbij de mogelijkheid niet kan worden uitgesloten dat Joris Demmink ook de rechterlijke macht vanuit zijn positie heeft kunnen beinvloeden. Naar onze mening is dit een zeer ernstige schending van de beginselen van een rechtsstaat.

en verzoeken
de Kamerleden tot het nemen van de volgende maatregelen:

1. Onderzoek in te stellen naar alle beschuldigingen tegen Dhr. Demmink.
Om de onafhankelijkheid van dit onderzoek te garanderen, zouden er minimaal 3, door ons aangedragen, onafhankelijke journalisten in de onderzoekscommissie moeten zitten;

2. Dhr. Demmink per onmiddellijk op non-actief te stellen, tot het onderzoek volledig is afgerond;

3. Hogere straffen in te stellen voor ambtenaren, die overheidsmiddelen misbruiken of misdaden plegen.

Ambtenaren zijn een voorbeeld voor ons allen, misstappen zouden daarom minimaal dubbel zo zwaar bestraft moeten worden.

Teken nu per direct de petitie hier.

Rubriek: Nederland, Petities | Comments Off