Actiegroep: Nederland Vrij!

Een sigaret in een steriele flat.

Archief voor March 2009

Gezondheidsraad omgekocht door makers van Cervarix!

11 March 2009 door Jacob

Recent is gebleken dat de gezondheidsraad is omgekocht door de grote bedrijven uit de Farmaceutische industrie. De vaccinatie gaat ondertussen gewoon door, ondanks de felle protesten die nu ook door de ge- encapsuleerde media niet meer genegeerd kunnen worden.

Van Klokkenluideronline.nl:

Totale paniek bij de vaccinatie-lobby van overheid en big farma: het volk laat zich niet zomaar in de luren leggen door het baarmoederhalskanker-propagandaoffensief maar denkt zelf na en gaat zelf op zoek naar feiten!  Dat zien ze natuurlijk liever niet in Den Haag. Intussen wordt in alle berichtgeving op radio en TV en in de kranten verzwegen dat het omstreden vaccin pas is toegelaten in het Rijks Vaccinatie Programma na aangetoonde corruptie binnen de Gezondheidsraad. Alleen reeds op grond hiervan zou iedereen moeten weigeren zich te laten inenten, nog los dus van alle twijfels over de werking van Cervarix, het niet afdoende testen en de werkelijk talloze meldingen van vaak ernstige bijwerkingen. Tot slot nog een opmerking over het pathetische beroep op ‘de wetenschap’ van de vaccinatie-lobby en het RIVM dat steeds spreekt over ‘fabels’ en ‘wilde verhalen’ maar zelf cruciale informatie over risico’s en bijwerkingen verzwijgt. In deel 16 van Het Farmaceutisch Complot hebben we aangetoond dat ook de wetenschap, zelfs op Harvard, compleet is omgekocht door big farma en diens miljarden. So far for Cervarix.

Rubriek: Censuur, Nederland | Comments Off

Jonge Nederlandse vrouwen blootgesteld aan Cervarix, de gifstof van GlaxoSmithKline!

4 March 2009 door Jacob

Met dank aan Micha Kat, Neerlandsch klokkenluider vanuit Thailand!

De depopulatie is begonnen.

Op 2 maart zijn de eerste jonge Nederlandse vrouwen blootgesteld aan Cervarix, samen met Gardasil ‘het eerste vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen’. Aan deze inentings-campagne ligt een samenzwering ten grondslag waarin de lobbyisten van de grote pillendraaiers het kabinet zover hebben gekregen hun product verplicht toe te dienen aan ‘risicogroepen’. Het is de natte droom van elke producent -of het nou gaat om pillen, kranten of roetfilters-: de Staat die de burger verplicht hun produkten af te nemen. De natte droom van elke lobbyist ook. Maar voor zulke vergaande ingrepen in de (keuze)vrijheid van de burger is meer nodig dan lobbywerk, namelijk pecunia. Dat Cervarix-producent GlaxoSmithKline minister Ab Klink heeft kunnen overtuigen hun vaccin op te nemen in het verplichte inentings-programma (Rijks Vaccinatie Programma) was dan ook voor een groot deel ‘te danken’ aan corrupte -maar uiteraard wel ‘geheel onafhankelijke’- adviseurs. Maar zo gaan die dingen nu eenmaal. Vorige week zat een PR-man van GlaxoSmithKline aan tafel met Elsevier-journalist Simon Rozendaal in het media-programma De Leugen Regeert. Rozendaal werd hier uitbundig geprezen om zijn journalistieke pennevruchten en kreeg van de pillendraaiers een 8,6. Logisch, want Rozendaal bleek geld te hebben aangenomen van de pillendraaier in de vorm van een ‘prijs’.

Dat onthulde iemand uit de ‘mediaraad’ van het programma waarop meneer Rozendaal het alleen nog maar erger maakte door te roepen dat het hier ging om ‘een algemene prijs’. Juist door deze laatste leugenachtige en domme uithaal -waaruit eens te meer bleek hoezeer hij in verlegenheid was gebracht- moet de conclusie luiden: Rozendaal is corrupt. Nu maar wachten op zijn juichende stukken over de redding van onze jonge vrouwen door de wakkere weldoeners van GlaxoSmithKline. Maar krabbelaartjes als Rozendaal zijn niet interessant. Veel interessanter zijn de alarmerende berichten over de kwaliteit van de vaccins. Vooral over Gardasil is heel veel rampspoed naar buiten gekomen. Kijk maar eens naar dit filmpje. Zelfs CNN waarschuwde voor de bijwerkingen -zelfs dodelijke- van Gardasil. Er is geen enkele reden aan te nemen dat Cervarix (waarover nog veel minder bekend is want nieuwer) beter zou zijn. Deze video gaat nog weer veel verder. De conclusie: hier is door big farma weer gezocht naar een scary story -baarmoederhalskanker, het leven van jonge vrouwen verwoest- waarna via lobby’s en corruptie het betreffende -niet werkende, zelfs schadelijke en natuurlijk peperdure- vaccin kon worden binnengefietst in het Rijks Vaccinatie Programma. Nu maar wachten op de eerste slachtoffers en de eerste rechtzaken. Vanzelfsprekend begrijpt ook iedereen dat het depopulatie sterilisatie programma in Nederland nu op poten is gezet.

Rubriek: Nederland | Comments Off

Geen vervolging van Wilders toch?

1 March 2009 door Jacob

Je kan het met hem eens zijn of niet, de vrijheid van meningsuiting is toch wel wat belangrijker dan wat extremere standpunten van een persoon. Het is dan ook verschrikkelijk dan men zelfs wil voor stellen om dhr Geert Wilders in de cel te gooien. Al ben je het niet met hem eens, je moet hem toch de vrijheid gunnen om te spreken!

Stop die vervolging en stop de afbraak van de rechtstaat!

Hier is de petitie: Klik!

Inhoud van de petitie:

Wij, burgers van Nederland, vinden de beslissing van het hof in Amsterdam aangaande de vervolging van Geert Wilders zeer verontrustend.
Wij constateren dat niet alleen het voortbestaan van de PVV maar ook de vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd wanneer tot vervolging wordt overgegaan. We vermoeden een politiek motief en zien in tegenstelling tot het hof geen juridische basis.
Een rechtszaak zal, ongeacht de uitslag, negatieve gevolgen hebben voor de PVV en het democratisch bestel.
Wij zien dat het hof een politieke stellingname neemt en verzoeken de regering een ferm standpunt in te nemen ter verdediging van de vrijheid van meningsuiting en Geert Wilders, die de mening van een groot deel van de Nederlandse burgers verwoordt.

Rubriek: Nederland, Petities | 1 Reactie »