Actiegroep: Nederland Vrij!

Een sigaret in een steriele flat.

Archief voor September 2010

Na Gerrit de Wit nu ook Micha kat met de dood bedreigd door justitie?

27 September 2010 door Jacob

Na de persconferentie van vrijdag schijnt nu ook Micha Kat geintimideerd zijn door justitie.

Via Jan Poot bereikte ons het volgende:

Mon, Sep 27, 2010 at 7:54 AM
subject NRC: Klokkenluider met dood bedreigd via Justitie

Klokkenluider met dood bedreigd via Justitie

Dat kan toch niet waar zijn! Let wel hier boven staat niet dóór maar via Justitie. Maar zelfs via is bedreigend en intimiderend. Medio juni jl. kort na mijn persconferentie over De Demmink Doofpot werd de voorzitter van de kort daarvóór opgerichte Stichting Expertgroep Klokkenluiders ontboden op Justitie. Van de Officier van Justitie kreeg de voormalig rechercheur Gerrit de Wit het advies 6 weken met vakantie naar het buitenland te gaan, omdat zijn leven hier gevaar liep. Een merkwaardig advies om de benen te nemen uit het onveilige Nederland. Welke maatregelen nam Justitie tegen deze bedreiging? Geen enkele! Was het intimidatie van een klokkenluider die op mijn verzoek een rapport heeft geschreven over een pedofielen netwerk waarover ik was aangeschreven door een andere klokkenluider, eveneens voormalig rechercheur? Deze schreef: “Ik heb zelf eerder uit zeer betrouwbare bron vernomen dat sprake is van een groot pedofielen netwerk in Den Haag. Daarin zou niet alleen genoemde sg Joris Demmink betrokken zijn maar veel meer hoge topambtenaren en politici.” (pag. 7 van De Demmink Doofpot).

Toegelicht heeft De Wit een en ander op de persconferentie over De Demmink Doofpot van Chipshol in Nieuwspoort op 6 juni jl. onder grote belangstelling van de pers. Kort daarna werd hij dus ontboden met daarbij de doodsbedreiging via Justitie.

Lees meer in NRC vandaag en/of op http://www.schipholwanbeleid.nl

Hoogachtend,
drs. J. Poot

PS. Zojuist vernam ik dat ook onderzoeksjournalist Micha Kat zodanig onder druk is gezet dat hij heeft gecapituleerd en op zijn site niet meer over Demmink c.s. durft te schrijven.

Rubriek: Censuur, Nederland | 283 Reacties »

Micha Kat wordt aangevallen door de fascisten!

27 September 2010 door Jacob

Het is oorlog. Micha kondigde na de persconferentie op Schiphol aan dat hij er over dacht om de strijdbijl er bij neer te gaan gooien. Op dat precieze moment begon een groep van spindoctors (HP De Tijd, Barracuda, boublog, en nee we gaan echt niet linken naar ze) met een bombardement van persoonlijke aanvallen op onze goede vriend Micha Kat. Inmiddels is ook zijn site (klokkenluideronline) gekaapt door “Wim Dankbaar”, die dezelfde dag van de overname nog de IP adressen openbaarde van de belangrijkste bezoekers van de site.

Op dit moment zien wij dit als een oorlogsverklaring, daarom zijn verschillende teams dan ook begonnen om alle videos van Micha Kat te verzamelen, te vertalen en globaal te releasen met Engelse ondertitels.

Wil jij ons hierbij helpen? Mail even naar redactie@nederlandvrij.com

Rubriek: Nederland | Comments Off