Actiegroep: Nederland Vrij!

Een sigaret in een steriele flat.

Over ons

“Indien het hier in ‘t vaderland zoo gelegen is, dat men de waarheid niét mag spreken, zoo ist er ellendig gesteld, nochtans zal ik die spreken zoo lang als mijn oogen openstaan”. Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1672)

Nederland Vrij is een non profit actiegroep gericht op het verspreiden van alternatieve informatie en is tevens gericht op het actief verzetten tegen de beperking van grondrechten en vrijheden.

Nederland Vrij is volledig onafhankelijk en is op geen enkele manier verbonden met bedrijfsleven, justitie of de politiek.

Nederland Vrij wordt volledig beheerd door vrijwilligers en is afhankelijk van de steun van haar bezoekers en sympathisanten.

Nederland vrij heeft het volgende motto:

Wij roepen de uitgebuiten en onderdrukten op om te handelen naar de toespraak van Emile Pouget (1860-1931): “Iedereen is geroepen om geen menselijke nul meer te zijn, om zijn welzijn niet van boven of van buitenaf te verwachten; iedereen wordt opgeroepen om zelf de hand aan de ploeg te slaan. En niet langer passief het sociale noodlot af te wachten”.

Onze kernpunten:

  • Behoud Nederlandse democratie
  • Geen censuur
  • Geen Europese of wereldwijde superstaat
  • Habeas Corpus (recht op een advocaat)
  • Recht op privacy
  • Recht op protest
  • Vrijheid van meningsuiting