Actiegroep: Nederland Vrij!

Een sigaret in een steriele flat.

Archief voor de 'Dossiers' Rubriek

Het boek “Kinderen te koop” is uit

19 August 2012 door Jacob

Het boek van Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven is uit. Dit boek gaat onder andere over hoe zij over gingen tot het oprollen van het kinderpornonetwerk Temse-Madeira.

Vanwege de vele manieren waarop justitie het boek “Kinderen Te Koop” probeerde te boycotten, werd besloten om het boek op USB-stick uit te brengen. Het boek is door Marcel Vervloesem, ondanks het zware onderwerp, luchtig geschreven.

“Kinderen Te Koop” kan besteld worden bij:

  • vzw Werkgroep Morkhoven
  • Dhr. Jan Boeykens
  • Rue Faider 10 – 1060
  • Sint Gillis
  • Belgie
  • Tel: 02/ 537 49 97
  • Vanuit het buitenland: 0032 2 537 49 97

In Nederland kunt u het boek bestellen door het sturen van een email naar: brenninkmeijer.c@gmail.com

Na ontvangst van uw betaling krijgt u via een email mail een betalingsbevestiging. Vervolgens zal het boek (op USB-stick) naar u verzonden worden.

Interessant en onthullend interview met Marcel Vervloesem van 11 maart jongstleden:

Bekijk de onderstaande artikelen die Klokkenluider Online heeft gemaakt in samenwerking met Marcel Vervloesem:

DEEL 1
DEEL 2
DEEL 3
DEEL 4
DEEL 5
DEEL 6
DEEL 7
DEEL 8
DEEL 9
DEEL 10

Bronnen: Argusoog / Klokkenluider Online

Rubriek: Actie!, Censuur, De Elite, Dossiers, Europa, Internet, Nederland, Sektes, Wereldwijd | 1,233 Reacties »

Jan Poot: De reputatie van Nederland

18 August 2012 door Jacob

In 2010 heb ik het boek en de website De Demmink Doofpot uitgebracht, nadat ik had ontdekt welk huiveringwekkend schandaal zich afspeelde (en nog steeds afspeelt) aan de top van Justitie in Nederland.

De allerhoogste ambtenaar op het Ministerie van Justitie, secretaris-generaal Joris Demmink, werd in die functie benoemd in 2002 hoewel er al jarenlang verdenkingen tegen hem bestonden wegens kindermisbruik en pedofiele praktijken. Tot op de dag van vandaag is Demmink in functie en kan hij zijn positie misbruiken om aan vervolging te ontkomen.

Met De Demmink Doofpot heb ik tienduizenden mensen van de gruwelijke feiten op de hoogte gesteld. Toch heeft niemand in de Nederlandse politiek en journalistiek de zaak serieus willen onderzoeken. Laat staan dat Demmink voor de rechter gebracht is. Kennelijk reikt de hand van Demmink zo ver, dat niemand het aandurft hem aan te pakken.

Inmiddels wordt niet alleen Demmink, maar iedereen die voor de Doofpot verantwoordelijk is de grond erg heet onder de voeten. Want in het buitenland wordt ons land nu openlijk aan de schandpaal genageld wegens de ongehoorde Demmink-affaire. Inmiddels is er een Amerikaanse website getiteld ArrestDemmink.com. En reeds 3 Amerikaanse congresleden hebben op briefpapier van het congres de EU opgeroepen om Demmink aan te pakken. Zij willen hem de toegang tot de VS ontzeggen en hebben Nederland ervan beschuldigd staatsgeheimen op het spel te zetten met een chantabele pedofiel als hoofd van Justitie.

De kinder- en vrouwenrechtenorganisaties Shared Hope InternationalProtection Project en Rebecca Project hebben een onthullende video op internet geplaatst die aandacht vraagt voor de daden van Joris Demmink. Slachtoffers, ex-politiechef Klaas Langendoen en advocate Adèle van der Plas komen aan het woord. De video eindigt met een oproep om Koningin Beatrix aan te schrijven en om berechting van Demmink te vragen.

Bekijk de trailer en volledige video op De Demmink Doofpot.

Vindt u dat de Nederlandse politiek dit nog langer kan negeren en tolereren, mede gezien onze goede internationale reputatie?

Bron: De Demmink Doofpot

Rubriek: Censuur, De Elite, Dossiers, Nederland, Wereldwijd | Comments Off

Oud topambtenaar VS eist “publieke verantwoording” Joris Demmink

13 June 2012 door Jacob

Nederland blijkt, aldus Hannaford, een belangrijk centrum te vormen van kinderhandel en internationaal seksueel misbruik.

Peter Hannaford is momenteel zelf lid van een stichting die zich naar eigen zeggen inzet voor “het verdedigen van de democratie”, genaamd FDD. Deze stichting werd kort na de aanslagen van 11 september op de VS opgericht. Hij plaatste het opiniestuk met de oproep om uitvoerig onderzoek te doen naar internationale mensenhandel en seksueel kindermisbruik.

Nederlands pedofielen netwerk:

In het artikel haalt Hannaford hard uit naar “het netwerk van kindermisbruik en pornografie” van Nederland. Onlangs werden naar aanleiding van een internationaal onderzoek dat nog gaande is, wereldwijd 33 mensen gearresteerd op verdenking van kindermisbruik. 13 van hen zijn Nederlander.
Robert M. is één van deze verdachten die onderdeel zou uitmaken van een internationaal netwerk van mensenhandelaars.

Een onderzoeksrapport over mensenhandel van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, stelde dat “Nederland een primaire bron, aankomstplek en doorvoerland is voor het handelen in mannen, vrouwen en kinderen die blootgesteld worden of zijn aan sekshandel”, aldus Hannaford.

Hannaford voegt aan dit feit toe dat het opmerkelijk is dat pedofielen vereniging “Martijn”, na meerdere rechtzaken, niet verboden is door het ministerie van justitie. Dit is in zijn ogen opmerkelijk omdat aanklagers een punt hadden, toen ze aandroegen dat Martijn voor een sub-cultuur zorgt die ‘seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen tolereert en zelfs aanmoedigt’. Volgens de rechter is vereniging Martijn niet te verbieden vanwege het recht op vrijheid van meningsuiting.

Hannaford vraagt zich hardop af hoe het zo kan zijn, dat Nederland voor pedofielen een plek is waar het ‘schijnbaar relatief makkelijk is om zich te kunnen “uiten”. Hiermee insinueert hij dat de mogelijkheid er voor pedofielen is om vrij gemakkelijk kinderen seksueel te misbruiken in Nederland, zonder het risico op vervolging te lopen.

Joris Demmink:

Hannaford haalt, niet geheel onverwacht, ook hooggeplaatste ambtenaren aan, waaronder Joris Demmink. Die is in 1998 in een Amsterdams onderzoek naar boven gekomen, als zijnde lid van een pedofielennetwerk. Meneer Demmink, onze secretaris generaal van justitie, is nooit vervolgt voor aantijgingen. Hij werd toen al door een jong slachtoffer gekenmerkt als een van de daders.

Adèle van der Plas, advocaat van twee seksueel misbruikte slachtoffers, heeft een tijd geleden laten weten dat Demmink beschuldigd kan worden van het seksueel misbruiken van meerdere jongens van 12 tot 16 jaar oud. Haar cliënten hebben onlangs openbaar vervolging tegen de heer Demmink geëist. Hier lijkt tot noch toe alleen geen gehoor aan te worden gegeven door hetzelfde ministerie, waar meneer Demmink secretaris generaal van is.

Een van de jongens was toendertijd 12 jaar oud. Een agent zou hem naar een kamer gebracht hebben, waar de heer Demmink hem vervolgens meerdere malen misbruikt zou hebben.

Hannaford vraagt in het artikel hardop:

“hoe kan een anti-kinderseksmisbruik instelling onder leiding van het ministerie van justitie, goed geleid worden, wanneer de leidinggevende van dat ministerie zelf verdacht wordt van kindermisbruik en de macht heeft om aanklachten hiertegen te verwerpen of zelfs te blokkeren?”

Hij voegt hieraan toe dat het ‘onacceptabel is’ dat de verdachtmakingen jegens meneer Demmink ‘stiekem weggemoffeld’ worden. Volgens hem moeten de Verenigde Staten een ‘publiekelijk verantwoording eisen’ in een rechtsprocedure.

Conclusie Hannaford:

Volgens Hannaford wordt het tijd om kritische vragen stellen en onderzoek te doen vanuit de Amerikaanse ministeries van buitenlandse zaken en justitie. Het lijkt er namelijk op, aldus Hannaford, dat de ‘trouwe Nederlandse partner een oog dichtknijpt voor dit internationale kinderseks netwerk’.

Hannaford sluit zijn artikel af met het oproepen tot een grootschalig onderzoek en publiekelijke vervolging van ieder lid van dit pedofielennetwerk, waaronder ook meneer Demmink.

Gezien de functie van Hannaford en zijn sympathisanten, is het niet ondenkbaar dat zijn oproep gevolg krijgt. Mijns inziens zijn dit aantijgingen die niet gemaakt kunnen worden zonder een weerwoord te vragen van de heer Demmink zelf en/ of justitie. Wel moet ik hierbij zeggen, dat verantwoording van de heer Demmink, hier op zijn minst recht zou doen aan de functie die hij bekleedt en de verantwoordingaplicht die hierbij zou moeten horen.

Bron: Gebroken Pennen

Origineel artikel: Spectator

Rubriek: Amerika, Censuur, De Elite, Dossiers, Sektes | 1,229 Reacties »

Obama voor de rechter om geboorteakte

22 January 2012 door Jacob

Barack Obama moet donderdag voor een rechter in Atlanta verschijnen. Die wil de Amerikaanse president horen over de aantijging dat hij niet in de Verenigde Staten is geboren.

Een inwoner van de staat Georgia maakte de zaak bij de rechter aanhangig. Tal van vergelijkbare aanklachten zijn ingediend bij rechters in heel het land, maar tot op heden vruchteloos.
Tegenstanders van Obama vechten aan dat hij, zoals hij zelf beweert, in Hawaï is geboren. Wie niet in de Verenigde Staten is geboren, kan geen president worden. De klager uit Georgia, een van deze ‘birthers’, wil dat Obama’s naam van het stembiljet wordt geschrapt.

Arts:

Het Witte Huis heeft vorig jaar de geboorteakte van de president, die Obama in Hawaii heeft opgevraagd, openbaargemaakt. Hierop staan de handtekeningen van Obama’s moeder, de arts die hielp bij de bevalling en een ambtenaar van de burgerlijke stand. Eerder was al een uittreksel van Obama’s geboortebewijs vrijgegeven.
De president besloot hiertoe omdat het land geen tijd heeft voor de ‘afleiding’ en ‘nonsens’ die de kwestie met zich meebrengt, zei Obama destijds in een verklaring.

Bron: Nu.nl

Rubriek: Amerika, De Elite, Dossiers, Geschiedenis, Wereldwijd | 174 Reacties »

Column: Populisme als crisisreactie

12 January 2012 door Jacob

De artikelen over populisme beschrijven nagenoeg feilloos het succes ervan en zoeken geestdriftig naar een afdoende antwoord op dit verschijnsel. Wat veelal in de artikelen ontbreekt is een werkelijke analyse van de oorzaak van populisme. Crisistijden zijn als olie op vuur voor populisten, waardoor de vraag dient te zijn waarom de politiek het tot zover heeft laten komen en vervolgens zo halfslachtig omgaat met de crisis.

Populisme is korte termijnpolitiek zonder moreel kompas. Het speelt in op de heersende onvredegevoelens van groepen burgers en blaast deze zover mogelijk op om het maximale effect te bereiken. Dat populisme vegeteert wel op een voedingsbodem die de oude politiek zelf heeft gecreëerd maar waar het geen heldere aansprekende antwoorden op heeft.

Wilders heeft een aantal kernpunten waar zijn partij om draait. Europa, het bemoeizuchtige ondemocratische orgaan dat ‘onze’ manier van leven wil verpesten. De kostbare massa-immigratie wat de Nederlandse burger moet betalen en ook nog eens last van heeft in zijn eigen buurt. Wederom wordt onze manier van leven bedreigd. Law & order. Veiligheid en geborgenheid, afgedwongen door een sterk optredende Overheid. Ook hier wordt gestreefd om onze manier van leven te borgen.

Populisme drijft op denkbeelden en amper op feitelijkheden. Om die reden is op bovenvermelde standpunten veel af te dingen. Wat niet valt af te dingen is dat onze samenleving in korte tijd drastisch is veranderd. Een verandering waar veel burgers geen behoefte aan hebben. Zaken als europese integratie en globalisering gaat aan vele deuren voorbij. Toch worden diezelfde burgers geconfronteerd met de negatieve effecten hiervan. Dagelijks dringen die effecten via het nieuws en nu ook via de portemonnee hun leven binnen. Anderzijds worden de positieve ontwikkelingen ervan als vanzelfsprekend ervaren. Dat was tenslotte ook de belofte van de politici.

Veel mensen kunnen of willen niet omgaan met sterke veranderingen. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Zodra het huisje, boompje, beestje is gerealiseerd, zoeken veel mensen stabiliteit en rust. Geen gezeur aan hun hoofd en zeker geen crisis die hun begrip te boven gaat. Het CDA is als conservatieve middenpartij, in zekere zin, lange tijd bewaker geweest van dit gedachtegoed. “Gaat u maar rustig slapen, het CDA waakt over u”. Totdat de burger wakker schrok en de CDA-belofte een nachtmerrie bleek te zijn. Maar niet alleen het CDA is hier debet aan. Alle partijen hebben op enige wijze in meer of mindere mate hieraan bijgedragen.

De PVV vegeteert op de grote fouten die zijn gemaakt in het verleden en op het feit dat burger onvoldoende doordrongen was van de gevolgen. De traditionele politieke partijen hebben nog altijd te weinig oog hiervoor en trekken te weinig lering uit de lessen van het verleden. Roepen om meer Europa om de crisis te bestrijden is amper populair. Niet alleen vanwege het verleden, maar ook omdat het verhaal te abstract blijft. Economen staan te ver van de burger af en hun verhaal is te complex om begrepen te worden. Het verhaal van de PVV is daarentegen klip en klaar; “Laat de Grieken maar zelf hun schulden betalen”.

Het huidige gebrekkige leiderschap in Europa om de crisis te lijf te gaan geeft het populisme keer op keer brandstof. Als in Nederland de oppositie zonder al teveel morren het halfslachtige beleid keer op keer steunt, wordt de situatie er niet veel beter op. Menig burger zal zich afvragen wanneer de oppositie daad bij woord voegt en de spreekwoordelijke telefoon niet meer opneemt. Laat de oppositie bij de komende begrotingsronde in het voorjaar, niet de fout maken door weer geen duidelijke keuzes te maken. Het samenwerkingsmodel met de regering levert niet die resultaten op die in het begin werden gekoesterd. Tijd om de eigen lijn te volgen. Laat de oppositie zich ook realiseren dat lachebek Rutte zelf gekozen heeft voor de huidige constructie en daarmee ook de verantwoordelijkheid voor het instabiele karakter ervan.  De wereld valt echt niet om als de oppositie zijn steun intrekt. Anders zou het voor de PVV wel eens heel gunstig kunnen zijn om de stekker eruit te halen en werkelijk groot te worden.

Bron: Krapuul.nl

Rubriek: Dossiers, Europa, Nederland, Wereldwijd | 611 Reacties »

Ministeriële verantwoordelijkheid mist doel

4 January 2012 door Jacob

Ministeriële verantwoordelijkheid
Het is een begrip uit het Nederlandse staatsrecht. De term ministeriële verantwoordelijkheid is in de grondwet te vinden onder artikel 42. Dit wetsartikel benadrukt de onschendbaarheid van de koning. Voor alles wat de koning doet of zegt kan de direct verantwoordelijke minister door het parlement ter verantwoording worden geroepen. De koning is onschendbaar. Deze uiteenzetting over de positie van de vorst zou een middeleeuwer vertrouwd in de oren hebben geklonken. De gangbare opvatting was destijds dat een vorst weliswaar inhoudelijk aan de wet was gebonden, maar niet onder dwang van de wet stond.

Thorbecke
Met het huis van Oranje kreeg Nederland een koningshuis in 1815. De Ministeriële verantwoordelijkheid is in opdracht van koning Willem II door Thorbecke geïntroduceerd in de Nederlandse Grondwet van 1848. Hiermee wilde Thorbecke niet een vrijbrief verschaffen:

“De Vorst die de Grondwet verscheurt of niet erkent, verliest het regt, dat hij uit de Grondwet had.
Zijne onschendbaarheid is niet bestemd om eene schuilplaats te zijn van wetverkrachting…” “…Het beteekent niet, al wat de Koning doet, is regt; het beteekent, waar onregt is gehandeld, handelde de Koning niet; het koninklijke individu, dat onregt pleegde, houdt op Koning te zijn. Een persoon kan de hoogste magt slechts onder de voorwaarde bezitten, dat hij regt doe…” “…De Vorst, die een onwettig Gouvernement met zijn persoon zou willen dekken, doet afstand van zijne onverantwoordelijkheid, en legt de kroon neder…”.

Als de koning handelt, moet kritiek op dit handelen mogelijk zijn.
Deze kritiek raakt niet het koninklijke individu (koninklijke onschendbaarheid), maar de ministers (ministeriële verantwoordelijkheid). Als echter het koninklijke individu, de drager van de kroon, onrecht doet, dan handelt niet de koning (als staatsrechtelijke instantie), maar het individu. Dit handelen wordt dus niet door de koninklijke onschendbaarheid gedekt.

Rutte
Premier Rutte heeft het koningshuis en de onschendbaarheid daarvan verdedigd in recente discussies. Hij wil de ministeriële verantwoordelijkheid op dit moment handhaven, vanwege een vrees dat zonder de ministeriële verantwoordelijkheid de invloed van het koningshuis nog groter wordt. Het staatshoofd kan zonder ministeriële verantwoordelijkheid namelijk zelf ook openlijk politieke standpunten innemen. De huidige (op zijn minst) schijn van beïnvloeding kun je hiermee niet wegnemen, omdat een koning nu eenmaal aanwezig is geweest bij gedane benoemingen. Op dit moment blijft de politieke beïnvloeding vanuit de monarchie verborgen voor de burgers van dit land.
Wanneer Rutte de (schijn van) politieke beïnvloeding wil beperken, is het logischer om te kijken naar zijn wekelijkse bezoek aan Noordeinde. Niemand mag weten wat daar besproken wordt: dat is het Geheim van Noordeinde. Hier mengt koningin Beatrix zich in het besluitvormingsproces en oefent politieke macht uit zonder dat er enige controle is.

Beeldvorming
Het koningshuis kan openlijk geen kleur bekennen of een mening geven. Dat gebeurt buiten het zicht van de burger. De belangen en meningen van het huis worden wel degelijk meegenomen in het handelen van vele overheidsfunctionarissen. Het gaat zover, dat een aangifte of politieonderzoek per direct stop wordt gezet, wanneer de naam van een lid van het koningshuis valt. Daar waar het koningshuis in zicht komt, zijn er voor de burger geen garanties meer die horen bij een rechtstaat. Dit heeft een vreemd neveneffect in de hedendaagse samenleving.
Het gevolg is dat politieonderzoeken die zijn afgehandeld met een werkwijze die vraagtekens oproept, hierdoor juist in verband worden gebracht met het koningshuis, al dan niet terecht. De voorbeelden zijn talrijk. De IRT affaire, Maarten van Traa, Marianne Vaatstra, Frits Salomons, Pim Fortuyn, Manuel Schadwald, Lucia de Berk, Joris Demmink, de Turkse Baybasin en vele andere kwesties worden in verband gebracht met koningin Beatrix. Hopelijk onterecht, maar deze beeldvorming is voor niemand goed.

Conclusie
Het koningshuis doet er goed aan om per direct af te zien van hun onschendbaarheid. De onschendbaarheid zou nergens voor nodig moeten zijn. Het enige voordeel is dat wanneer zij een misstap begaan, dit automatisch afgedekt wordt. Alleen als een koningshuis verwacht activiteiten te ondernemen die daaronder vallen, dan is de ministeriële verantwoordelijkheid gunstig. Op dit moment hebben zij juist door hun onschendbaarheid de schijn tegen zich. Ieder onderzoek binnen Justitie dat vraagtekens oproept, leidt bij ‘complotdenkers’ vaak tot de conclusie: “het moet wel het koningshuis zijn!”. Deze onschendbaarheid is aldus schadelijk voor de reputatie van de monarchie én voor de geloofwaardigheid van de rechtstaat.

Door Maud Oortwijn.

Bronnen: Diverse publicaties van Gustaaf van Nifterik (UVA), Website Prorepublica, Expert opinies.

Rubriek: De Elite, Dossiers, Nederland, Wereldwijd | 1,142 Reacties »

Huis van Oranje: Wereldwijd crimineel syndicaat

4 January 2012 door Jacob

Een wereldvreemde mevrouw die het waarschijnlijk weer in een kersttoespraak gaat hebben over verdraagzaamheid, minder internetten en mogelijk de “noodzaak” van een kerncentrale. Met dank aan alle reageerders voor hun bijdragen, want mede daardoor is onderstaand artikel tot stand gekomen.

Een bijdrage van Tom Couzy.

DE SUPERVERVUILERS

Milieuschandalen en kernenergie gaan gepaard met het grote kapitaal, het machtskartel en last but not least: de familie van aandeelhouder “HUIS VAN ORANJE B.V.” Een multinationaal syndicaat met de tengels in talloze ondernemingen, daarbij misbruik makend van het feit, dat één van die lui hier “staatshoofd” speelt. Niet vanwege verdiensten of omdat zij is gekozen, maar omdat het tweehonderd jaar zo is geritseld.

Eén van die ondernemingen is Royal Dutch Shell, welke we hier al talloze malen hebben zien voorbij komen. Over dit bedrijf en de aandeelhouders hadden boeken vol kunnen worden geschreven, maar dat zal nooit gebeuren. Het lijkt er op dat Shell met afstand de grootste milieuvervuiler is geworden met onvoorstelbare gevolgen. Een goede tweede is Exxon-Mobil en laat nu de geruchten gaan, dat juist deze twee gaan fuseren. Daar is deze aardbol dan mooi klaar mee, om het maar even op zijn Hollandsch uit te drukken. Een nieuw concern met een omzet van $ 750 miljard, aandelenkapitalisatie van $ 550 miljard en 200.000 medewerkers in alle landen van de wereld.

Nog vers in ons geheugen gegrift is de ramp met het boorplatform Deep Water Horizon in de Golf van Mexico, met een milieu schade van ongekende omvang. Ook Shell laat van zich spreken door jarenlang enorme hoeveelheden olie in de natuur van de Niger Delta te laten lekken, met  een volledig verwoestende flora en fauna als gevolg.  Ieder jaar speelt zich in Nigeria af, wat we met de ramp in de Golf van Mexico hebben meegemaakt.

http://www.youtube.com/watch?v=lyQLp-9Gdxk&feature=player_embedded

De kosten voor het opruimen worden geraamd op 1 miljard. Het ziet er naar uit dat Shell dit moet gaan betalen. Daarmee zullen de verwoestende effecten op flora en fauna binnen de komende tientallen jaren echter nog niet zijn opgelost. Shell wil uitsluitend geld verdienen en voelt er weinig voor zich aan wettelijke- en milieuregels te houden die de aandelen koers nadelig beïnvloeden. Zij zullen er ongetwijfeld alles aan doen deze kosten te vermijden, waarbij het bedrag van € 1 miljard een masserende reclameboodschap is. De werkelijke kosten zullen vele malen hoger liggen, maar nooit betaald worden.

Dat Shell en andere oliemaatschappijen, zoals Chevron-Texaco nog veel verder gaan mag duidelijk worden met onderstaande voorbeelden. Dit geeft immers blijk van de kwade opzet met als doelstelling: winsten genereren..

Zuinigheid getorpedeerd

De ontdekking van vrije energie en het verbazingwekkende potentieel daarvan begon met de revolutionaire vindingrijkheid van Nikola Tesla (1856-1943). In 1931 dreef Tesla’s ‘Energie Transfor-mator’ een Pierce Arrow aan, een erg zware en luxe auto.

Daarmee werd gedurende langere tijd gereden met een snelheid van 80 mijl per uur. Tesla had een alternatief ontdekt voor wisselstroom-aandrijving. De problemen rond het gebruik van fossiele brandstoffen(o.a. Shell brandstof) hadden rond 1930 al opgelost kunnen zijn, als het politieke en zakelijke klimaat met name de door de Rothschild kliek zwaar gefinancierde Rockefeller syndicaten en J.P. Morgan hieraan hadden meegwerkt. In plaats daarvan werden er ingrijpende maatregelen achter de schermen genomen. Nikola Tesla werd dood gevonden in zijn hotel kamer te New York. Op zijn sterfbed biechtte de voormalige bodyguard van Hitler, Otto Skorzeny op, Tesla in opdracht om het leven te hebben gebracht. Hij vergat er helaas bij te vertellen door wie. De auto en geheime documenten zijn verdwenen in Amerika.

Een ander fenomeen is het systematisch torpederen van hennep als industriëel verwerkbare grondstof, zoals de auto-industrie. henry Ford had in de jaren dertig al een auto laten ontwikkelen met hennep als basis, ijzersterk en vederlicht. Er is niets van terecht gekomen. De zware metaalindustriehad net enorme investeringen, met name voor de oorlogsindustrie gedaan, hennep werd VERBODEN.

In de tweede wereldoorlog reden in Nazi Duitsland reeds auto’s rond op waterstof. Een techniek die later werd gebruikt in de rakettechnologie. Onder leiding van Wernher von Braun legden de Duitsers het fundament voor de rakettechnologie. De Amerikanen waren er in 1945 als de kippen bij om de Duitse wetenschappers te ronselen en te naturaliseren. Het Amerikaanse Apolloprogrammavond tussen 1961 en 1972 plaats. Hoewel er nooit een sterveling op de maan is geweest, want dat is fysiek/technisch voor mensen onmogelijk vanwege de dodelijke kosmische straling, wordt dit nog steeds algemeen als een bovenmenselijke prestatie gezien. En dat was het ook, toen, lang, lang geleden.

Zie de link tussen Nikola Tesla, Hitler Skorzeny en Bush sr. op : http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/04/25/het-vierde-rijk-2/

Zuinige auto’s waren er echter al in 1946 met een verbruik van 1 liter  brandstof per 70 km en meer. Maar Shell hield dit tegen, althans zij kochten de ontwerpen voor miljoenen uit de markt. Als dat niet lukte, werden de bedrijfsveiligheidsdiensten ingeschakeld en zorgden veelal voor aanmerkelijk goedkopere oplossingen…..

Het verbruik van de auto’s in die periode variëerden van 1 op 70 tot 1 op 420 .

In 1946 had Harold E. Crozier wonende op 10 kilometer afstand van het Shell kantoor een uitvinding gedaan waardoor het verbruik van  de auto reeds was geslonken naar 100 mijl op 1 gallon (1 op 40!) en Shell was daarin geïnteresseerd, waarna men de gegevens en patenten opkocht.

Shell publiceerde enige tijd later in haar boek “Fuel economy“ dat men erin geslaagd was bij een Studebaker het verbruik te laten dalen tot 149,95 mijl op 1 gallon (1 op 60). Het boek is uit de schappen genomen. David Blackmore van Shell research bevestigde bovenstaande gegevens en vulde aan dat Shell in de jaren 70 reeds een verbruik van  1 op 400 had kunnen bereiken.

Ondertussen was een uitvinder die het mogelijk maakte om met 1 gallon 100 mijl te rijden uitgekocht voor miljoenen. Ken Kuncle en Wiley Anderson waren ooggetuigen van deze uitvinding. De volgende uitvinder, Tom Ogle wilde echter zijn uitvinding niet verkopen aan de Shell en hij werd met een overdosis drugs dood in de woestijn gevonden. Zo zijn er nog meerdere gevallen bekend. Het ziet er dus naar uit dat Shell alle uitvindingen, bewezen of onbewezen,  opkocht om deze uit de productie te houden. De bedrijfsdoelstelling om te voorkomen dat de brandstof verkoop terug zou lopen was natuurlijk hoofdmotief.

Bij een gemiddeld verbruik van 1:6 voor Amerikaanse auto’s zou bij het gebruik van een auto met het verbruik van 1: 70 de afname van brandstof bij de Shell aanzienlijk terug lopen en bij een verbruik van 1: 420 schrikbarend. Er is dus reden aan te nemen dat Shell bewust deze auto’s uit de productie heeft weten te houden en daarmee een reductie van CO2 uitstoot van 10-50% bewust heeft voorkomen. Een ogenschijnlijk criminele handelswijze waarvoor in het volgende filmpje voldoende aanleidingen zijn om Shell te beschuldigen van criminele activiteiten.

http://www.youtube.com/watch?v=7IIA9Z7PORk&feature=player_embedded

Elektrische Auto’s

Ze bestaan reeds langer. Volledig in productie en rijklaar in 1996. Maar OOK zij werden vernietigd. De patenten van de accu type NiMH-EV werden opgekocht door oliemaatschappij Chevron-Texaco voor 30 miljoen dollar. Men wenste geen inbreuk op de verkoop van olie. Geld moest er worden verdient, desnoods door 50 x zoveel CO2 de lucht in te laten gaan en onze atmosfeer aan te tasten.

De EV1 van General Motors kon men voor 300 tot 575 dollar per maand leasen. De totale kosten van deze EV1 was zowat 34.000 dollar. In totaal werden 1.160 exemplaren van de EV1 gebouwd, maar ze werden allen vernietigd. Eind jaren ‘90 produceerde en verkocht Toyota al eens een honderdtal van deze SUV’s in Amerika, maar zij werd samen met de EV1 opnieuw uit de catalogus gewist.

Zij werden allen vernietigd om de geldstroom bij de oliemaatschappijen gaande te houden!

Zie :   http://www.youtube.com/watch?v=nsJAlrYjGz8&feature=player_embedded

De elektrische auto had toen al een succesverhaal kunnen zijn als de nationale overheden de bedrijven hadden gedwongen auto’s met elektrische motor te maken. Nu zitten de regeringen met een enorme toevoer aan benzine-accijnzen naar de schatkist waardoor ze volledig afhankelijk zijn geworden van de olie-industrie. Een perfect fascistoïde model, maar het heet alleen anders.

Schijn bedriegt: HUIS VAN ORANJE B.V.

Maurits van Vollenhoven houdt zich voor een paar grijpstuivers bezig met het promoten van “de elektrische auto”.[i]

Het is blijkbaar noodzakelijk want de verkoop is een flop. De officiële propaganda praatjes zijn, dat het ding goedkoper is en bijdraagt aan een vermindering van CO2 uitstoot. Tijd voor een onderzoekje, maar in Nederland is er niemand te porren voor een dergelijke zelfmoordactie.
In België wel en deed men vergelijkend onderzoek tussen een brandstof(diesel) auto en elektrische auto. De volgende resultaten zijn publiek gemaakt, zonder dat er vervolgens een explosie op volgde: stilte voor de storm? Een paar vragen zijn wel gerechtvaardigd.

Hoeveel CO2 komt er vrij bij de productie van 2,88 KwH in energiecentrales?

Uit gegevens van het CBS blijkt dat de Nederlandse centrales (een mix van gas- en kolengestookt) per kWh circa 700 gram CO2 emitteren (Cijfers 2008). Dus: 18 kilometer elektrisch rijden heeft een indirecte uitstoot van 2,01 kilo broeikasgas(in de centrale) ,tegenover 2,5 kilo CO2 wat vrijkomt bij een diesel auto. Hierdoor is dus vast te stellen dat alleen tijdens het gebruik een besparing CO2 is te bereiken van 20%.

Wat kost de fabricage van accu’s en wat is daarvan de CO2 uitstoot?

Volgens de fabrikanten gaat een accu maximaal 8 jaar mee.Er is geen berekening gemaakt van de CO2 productie van deze accu’s, maar we kunnen er wel vanuit gaan, dat de besparing onder 1. bij lange na geen 20% meer is.

Is de elektrische auto dan misschien goedkoper?

De aanschaf van een Citroën elektrische auto kost ca. € 35.000,- Dit is  ca. € 25.000 duurder dan een vergelijkbare brandstofauto, om het gebrek aan brandstof inkomsten en belastingen meteen te verrekenen, lijkt ons de enige plausibele reden. Immers door het kopen van de patenten op de accu’s heeft de olie-industrie zich wederom verzekerd van een machtsmiddel. Door prijsmanipulatie kan de prijs van de electrische auto beïnvloed worden.

Is subsidie is dan de oplossing?

De (Belgische)overheid geeft een korting op de aanschaf van een electrische auto van ca € 9.000,- Dit zou kunnen betekenen dat dus de overwinst op de electrische auto wordt afgewenteld op alle belastingbetalers, ook degene die zich alleen nog met een rollator verplaatst. De extra kosten van de accu worden gedeeltelijk bij de belastingbetaler weggehaald, ongevraagd en onvrijwillig.

Kostprijs per kilometer.

Voor de kostprijs per kilometer zetten we twee gelijkwaardige type auto’s , een Citroën C1 diesel en een Citroën elektrische auto naast elkaar en berekenen de kostprijs per kilometer over 4 jaar en bij 15.000 km per jaar:
Kostprijs Citroën C1 Diesel = € 0,28 per Kilometer
Kostprijs Citroën elektrisch = € 0,48 per kilometer

De samenvatting van dit alles: pure leugens en misleiding, het lijkt wel oorlog!

Electriciteitstekort fabelachtige leugen

Het lijkt er verdacht veel op, dat er met onze centen wordt gespeculeerd. De familie van naar eigen zeggen “koninklijke bloede” met de illustere doch vals aangenomen naam “van oranje-nassau”, zit vuistdiep in de wapenhandel en de meest lucratieve tak is de productie van munitie met depleted uranium. Verarmd uranium is een afval- of bijproduct van de nucleaire industrie. Uit kerncentrales dus. Men heeft derhalve een kerncentrale nodig om dergelijk wapentuig te kunnen produceren is dan de simpele conclusie en niets anders.

De lobby voor een tweede kerncentrale in Borssele door Maxime Bilderberg Verhagen mag dus ook duidelijk zijn. Ook mag duidelijk zijn dat voor een kleine 7 ton per jaar het milieu-prinsje Friso van Amsberg als financieel directeur is aangesteld bij de nederlandse staatsonderneming Urenco N.V. en bijdraagt aan het “opruimen” van  verarmd uranium. Dit prinsje heeft weer leren goochelen bij Golman-Sachs, ook niet een bedrijf van onbesproken gedrag, integendeel.

Over Urenco niets dan goeds, althans dat moeten wij geloven. In Kleintje Muurkrant van 2002 stond het  volgende, waar we later nog eens uitgebreid op terug zullen komen:

Na de schandalen over het Namibisch uraan, Kahn, NUKEM en het Braziliaanse doorsluizen van uraan aan Irak, heeft Urenco waarschijnlijk bij de VN een slechte naam. (Dat Urenco actief heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een kernmacht in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika schijnt geen schandaal te zijn!) In het voorjaar van 1996 probeert Urenco namelijk een wit voetje bij de VN te halen: Urenco medewerkers in inspectieteams van de Verenigde Naties herkennen in Iraakse installaties centrifuge technologie en centrifuge rotoren van Urenco. Het materiaal is door ex-medewerkers van de voormalig Uranit-aandeelhouder MAN geleverd. De Zwarte Piet toespelen aan (aandeelhouders van) de Urenco-aandeelhouders lijkt sinds 1970 een Urenco standaard. Want, zoals iedere Urenco directeur zal mededelen: Urenco Nederland BV is en blijft “een keurig nette, degelijke Hollandse industie” (10).

Momenteel wordt er driftig gewerkt aan een productie uitbreiding naar 3.500 ton jaarlijks isotopenscheidend vermogen (SW/a) (7). Laat men Urenco haar gang gaan of moet het eerst echt mis gaan zoals in Tsjernobyl? (Boem is ho?)

Nu is het voor het promoten van een elektrische auto niks beter om te beweren dat kerncentrales CO2 vrij zijn en de elektrische auto idem dito. Beide beweringen zijn gemakkelijk af te doen als  pertinente leugens om hiermee de aanbesteding voor een tweede kerncentrale illegaal een handje te helpen en de realisatie te bespoedigen. Een tweede centrale, terwijl Nederland van de eerste centrale geen druppel energie verkrijgt, omdat deze energie wordt geëxporteerd. De tweede centrale heeft dus een ander doel en zal er koste wat het kost komen.

Maar niet omdat deze CO2 arm is of omdat Nederland verlegen zit om energie, immers die kunnen door heel wat minder riskante gas- of kolencentrale, zonnepanelen en/of windmolens ook geleverd worden. Nog beter is om iedereen wat zuiniger met energie te laten omspringen door de economie eens een beetje te laten krimpen, dat zou geen kwaad kunnen, behalve voor de geldperseigenaren dan….

De lobby van Verhagen heeft hulp uit de hoek van Delta Energy gekregen.De president-directeur van dat 100% overheidsbedrijf Peter Boerma, studiegeneut van het prinsje van oranje, zit te bedelen om alvast maar de CO2 belasting te introduceren, teneinde de kernenergie wat goedkoper te laten lijken. Deze mijnbouw ingenieur gaat het ver schoppen, de lintjes zijn niet aan te slepen. Maar voelt u aan, hoe rottig de zaak in elkaar steekt? Van verschillende kanten wordt de druk opgevoerd om de kerncentrale te bouwen. Liegen over de CO2 uitstoot, oneigenlijk belasting heffen op de auto en de CO2 uitstoot en als over 10 jaar en na € 10 miljard het ding er eindelijk staat, kan de stroom naar Frankrijk, want de electrische auto is tegen die tijd dan al definitief geflopt. Dat is 100% zeker!

Het gevaar van een kerncentrale is met o.a. Tsjernobyl en Fukushima duidelijk gebleken. Het bezoek van Beatrix aan de kernreactor Petten, waarbij zij beschermende kleding droeg geeft tevens ondanks de beweringen van atoomenergie lobbyisten aan welk gevaar er schuilt in straling.

In onderstaande link is hier uitgebreid aandacht aan besteed zie: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/11/16/kernenergie-wij-worden-voor-de-winst-belazerd/

CO2 veroorzaakt de opwarming van de aarde?

Ongetwijfeld is daar een gedeelte van waar, maar is dat ook de echte reden dat de aarde daarvan opwarmt? Als dit al het geval is waarom heeft o.a. Shell er dan niet voor gekozen deze CO2 uitstoot met 10-50% te beperken terwijl ze daartoe de sleutel in handen hebben om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen met aanzienlijk zuiniger auto’s?  Winstderving is een woord wat niet in de vocabulaire voorkomt, dus dat is uitgesloten. De roep om “overheidsmaatregelen” zal luid klinken, maar saampjes lachen ze zich rot. De corpocratie bepaalt namelijk al een paar eeuwen wat de overheid zegt en doet.

Luc Faber reageerde in een schrijven als volgt op het fenomeen opwarming, na eerst een krantenbericht te hebben geciteerd:

vr 18 nov 2011, 14:56 UIT DE TELEGRAAF
IPCC waarschuwt voor extremer weer in weersomstandigheden. Het gaat dan om zeer hoge, maar ook om uiterst lage temperaturen. Het is vrijwel zeker dat deze trend in de komende jaren doorzet en dat deze verband houdt met broeikasgassen.
Dat meldde het internationale klimaatpanel IPCC vrijdag in een rapport, dat werd vrijgegeven na een conferentie in de Ugandese hoofdstad Kampala. De conclusies zullen onderwerp van gesprek zijn tijdens de klimaattop in de Zuid-Afrikaanse stad Durban, die begint op maandag 28 november.

Maarten van Aalst, directeur van het in Nederland gevestigde Internationale Rode Kruis Klimaatcentrum en medeauteur van het rapport, verwacht dat zijn organisatie vaker noodhulp zal moeten verlenen bij rampen die worden veroorzaakt door extreme weersomstandigheden. „Maar we moeten vooral ook slimmer worden, extreem weer eerder zien aankomen, en gericht investeren in het terugdringen van de risico’s, vooral voor de meest kwetsbare groepen”, aldus de Nederlandse klimaatdeskundige.

Omdat CIJFERS NIET LIEGEN is er een briefje op poten geschreven naar die Maarten van Aalst om enigszins te proberen ’s mans ogen te openen.

Geachte heer van Aalst,

Sinds de Al Gore lezingen heb ik mij verdiept in de oorzaak van opwarming vd aarde.Velen bevestigen dat er een klimaat maffiose bestaat, daar ben ik het mee eens. Ik las uw mening over de mogelijke opwarming door broeikasgas en de resultaten daarvan, extreem veel overstromingen,heel veel regen,teveel mist, daar ben ik het ook mee eens. Echter niet met de beweerde oorzaken, daar klopt niets van.De wereld is veel schoner geworden, veel minder vuile uitstoot,schonere rivieren, schoner oppervlakte,schonere industrie en schonere auto’s waardoor veel minder broeikasgassen.
Het probleem zit binnenaards.
U zult weten, dat de olie maatschappijen DAGELIJKS 90 miljoen barrel olie uit de aarde halen, dus 15 miljoen ton/m3. Iedere dag en al vele jaren lang. Verder wordt er gas, mineralen, ertsen en vooral heel veel m3 kolen uit de aarde gehaald, ook DAGELIJKS. Voorzichtig geschat totaal 25 MILJOEN M3 iedere dag. Deze hoeveelheid is te vergelijken met een stad als Rotterdam,ALLE GEBOUWEN EN IEDERE DAG. Deze ruimte wordt NIET opgevuld. De laatste 10 jaar ca ruim 90 miljard m3, gelijk aan 300 miljoen woningen,heel Europa en de USA inclusief alle bedrijfsgebouwen.

CIJFERS LIEGEN NIET !
De aarde draait met 40.000 km snelheid rond per dag, ca 1.700 km/uur. Het volume van de aarde pi R2 geeft cijfermatig aan dat de bol bijna leeg is, in zandlagen is nog wel gas en een beetje olie, maar de bijna lege aardbol herschikt zich, rommelt, gromt explosief en het komt tot steeds zwaardere aardbevingen.
De hollere ruimtes in de kern zijn veranderd in enorme vuurhaarden met temperaturen boven 5.000 gr C. Dit heeft tot gevolg dat er meer aardbevingen zijn, nu zelfs honderden kleine bevingen per week in de Caribbean plus veel vulkanische uitbarstingen zoals nu in Congo, m 400 mtr hoge vuurzuil.
Omdat ruim 70% van de aardoppervlakte water is, worden vooral zeeën warmer waardoor meer condens/bewolking ontstaat welke landinwaarts drijven en met die enorme watermassa’s zware regens veroorzaken, overstromingen en veel mist als logisch gevolg.

Natuurlijk weten de oliemaatschappijen dit precies en trachten ze dagelijks de aardbol af te koelen met CHEMTRAILS. Barium (radio actief), aluminium sulfaat (+ Arsenicum Cadmium, Chromium en andere virologische geheime stoffen) veroorzaken sluierbewolking waardoor er minder zonne- warmte op de aarde komt.
Misdadig dat deze miljarden kosten operatie via de NATO ten laste wordt gebracht aan de belastingbetaler, al 10 jaar. Bovendien is dit werk ook nog eens volkomen zinloos, de aarde wordt sneller steeds warmer. De zinloosheid wordt enigszins duidelijk als we weten dat één uur vliegen met een B707 een brandstofverbranding plaats vindt van 6.000 kg kerosine en dus ook CO2. Rekenen we dat dagelijks meer dan 500 van deze chemtrails vluchten plaats vinden, dan is de CO2 uitstoot enorm, bijna niet te becijferen.
Dat ook het Internationale Rode Kruis zich voor de kar van de oliemaatschappijen laat spannen is verwonderlijk maar geld is ook daarbij een weekmaker. Gedurende de Tsunami, in Asia, heb ik de miljarden donaties, ook via het RK, onderzocht, heel veel geld is niet te traceren en zeker niet terecht gekomen waarvoor het gegeven is.
Meneer van Aalst, met respect voor uw deskundigheid, u roept op tot meer en slimmer investeren, door de belastingbetalers of door de olie maatschappijen? ………wiens brood men eet, diens woord men spreekt, ………..maar ik hoop toch op een eerlijke visie op mijn zeer grote ongerustheid over een te hete, mistige en vooral natte naaste toekomst.

Helaas, de aarde wordt sneller steeds warmer, maar als het door de CO2 uitstoot komt, dan had met name Shell daar al ruim 55 jaar geleden een halt aan moeten en kunnen toeroepen door zuinige auto’s met aanzienlijk minder gebruik en dus minder uitstoot, niet bewust uit de productie en verkoop te houden. Als het fout gaat, is dit een misdaad tegen de menselijkheid. Vooralsnog is het tij nog te keren, maar dat betekent een globale nationalisatie van de oliemaatschappijen.

Maar er is nog een andere factor die een rol speelt.

CO2 uitstoot en opwarming aarde door de palmolie industrie

Per uur wordt het regenwoud ter grote van 6 voetbalvelden, dus ca 3 hectaren gekapt, verbrand, door de palmolie industrie. Het is big business en weer een voorbeeld dat voor financieel gewin het milieu en dus leven op aarde eraan moet geloven. De markt voor palmolie is anno 2011 ca. $ 150 miljard. Volgens Johan Verburf (van Oxfam Novib) zit er palmolie in 60% van de producten in de supermarkt (FD, 8-9-2009).  De consument zou het kopen van palmolie artikelen moeten weren. Het is niet alleen de schandalige manier waarop hierdoor CO2 wordt geproduceerd, maar het kappen,verbranden van de bomen, betekent ook nog eens dat deze gekapte bomen CO2 niet meer, met behulp van  zonlicht en water, kunnen omzetten in de zo NOODZAKELIJKE zuurstof. Dan hebben we het nog niet over het verdwijnen van de flora en fauna. In een regenwoud is 10 x zoveel CO2 permanent opgeslagen als in een palmolieplantage. Voor de aanleg van Oliepalmplantages worden vaak veenbossen ontwaterd en het oerwoud met o.a. woudreuzen gekapt. Daarbij komen zoveel broeikasgassen vrij dat je 600 jaar biodiesel moet gaan gebruiken om dat te compenseren

Zie: http://www.bosbouwbeleggingen.nl/bosbouwbeleggingen.nl/oliepalmen.php

De bladeren van planten en bomen danken hun karakteristieke kleur aan de bladgroenkorrels in hun cellen. Deze bladgroenkorrels zijn voor de bomen en planten van levensbelang omdat ze voorzien in hun energiebehoefte. Ook voor de mens zijn bladgroenkorrels essentieel omdat ze zuurstof produceren. Bomen en planten zijn voor ons dus van onschatbare waarde. Des te meer een reden om bewust met de natuur om te gaan. Één hectare bomen kan genoeg zuurstof produceren om 18 mensen van zuurstof te voorzien. Alleen al de zuurstofproductie van de STADSBOMEN in de VS wordt geschat op jaarlijks 67 miljoen ton.

Op zichzelf is die waarde niet significant omdat 21% van het volume van de atmosfeer zuurstof is, maar het vrijkomen en niet meer omzetten van CO2 is  levensbedreigend voor het leven op aarde door de opwarming. Waar is deze industrie mee bezig.

CONCLUSIE

Er zijn gemakkelijk boekenkasten vol te schrijven over wat er door boven ons gestelden wordt uitgevreten om hun geldstromen op gang te houden. Hoe groter de misdaad hoe minder de kans op straf. Het “staatshoofd” annex olie-barones spant welhaast de kroon, letterlijk op deze aardbol. Deze uitvretersfamilie kan op verschillende manieren van hun status en rijkdom worden afgeholpen.

Als Nederland een Republiek wordt kunnen we echt gaan “plussen en minnen”.


[i] Waarom promoot Maurits van Vollenhoven deze elektrische auto?

Maurits van Vollenhoven en zijn bedrijf ‘The Source‘ toucheert iets meer dan 2 ton op jaarbasis van uw belastinggeld. Hij levert dan diensten om het elektrisch rijden te promoten. Maar er is geen aanbestedingsprocedure geweest, wat wil zeggen dat er geen concurrerende offertes aan het ministerie zijn gedaan. En dat is verplicht volgens de Europese richtlijnen voor projecten die meer dan € 133.000 bedragen. Voor deze overtreding verschuilt Camiel Eurlings’ en zijn ministerie zich achter het argument dat de heer van Vollenhoven ‘hoofdzakelijk aan arbeidsbemiddeling zou doen’. Daarom zou een aanbestedingsprocedure waarbij ook andere partijen mee kunnen dingen niet nodig zijn.

‘The Source’ van de heer Van Vollenhoven is een marketingbedrijf en daar komt helemaal geen arbeidsbemiddeling aan te pas.

Bron: Herstel De Republiek

Rubriek: De Elite, Dossiers, Nederland, Wereldwijd | 148 Reacties »

Sietse Planting is vrij gelaten!

3 January 2012 door Jacob

Vandaag bereikte ons het bericht dat Sietse Planting in vrijheid is gesteld.  Hij heeft reeds medegedeeld, dat hij de aanklacht die hieronder is omschreven doorzet en bovendien de Telegraaf gaat aanklagen. Waarom zullen we nog wel horen. Hier is de website waar we onze steunbetuiging kwijt kunnen: http://www.freesietzeplanting.com/

Als hij en zijn vrienden nu doorpakken, wacht Justitie en de hele bende er omheen nog een zware dobber.

In alle media stilte is de Afghanistan-veteraan Sietse Planting vastgezet omdat hij de waarheid in pacht heeft en de zittende macht er geen belang bij heeft dat dit naar buiten komt.

Onder dekking van een zwijgende pers werd Sietse opgepakt, nadat hij schriftelijk een aanklacht had ingediend tegen de heersende macht en wat hier doorgaans wordt genoemd het “koningshuis”.

Sietse ontdekte met zijn legeronderdeel in Afghanistan de betrokkenheid bij onder anderen drugssmokkel door de Nederlandse overheid. Daarnaast beschikt hij over de kennis van de pedofiele handelingen van “hoger geplaatsten in justitiële kring”. Een reëel gevaar voor overheid en het “onrechtmatig Staatshoofd ?” (zie o.a. :www.oranjedna.blogspot.com en DE GESTOLEN TROON) . Een staatshoofd dat nimmer de rechtmatigheid van haar status heeft willen bewijzen, door te voldoen aan de grondwettelijke vereisten, namelijk het afstammen van Willem I. Sterker nog: de afgelopen 100 jaar hebben betrokken “staatshoofden” resoluut geweigerd hiervoor het vereiste DNA materiaal af te staan.

Grondwetsartikel 24

Ook Erwin Lensink verweet het “staatshoofd” niet af te stammen van koning Willem I, eiste bewijs via DNA-onderzoek en het oproepen van meer dan honderd getuigen. Het werd hem geweigerd en hem werd na een gevangenisstraf van 1 jaar alsnog minstens 1 jaar TBS opgelegd. Zo wordt er omgegaan met belastingbetalers die overtuigend bewijs wensen te zien. De burger echter dient daarentegen wél overtuigend bewijs aan te leveren bij de rechtbank bij het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure.

Dit werd echter de kaarsrechte en integere Sietse Planting, die deze vereiste bewijzen schriftelijk aanleverde, niet in dank afgenomen. In tegendeel, zijn aangifte was niet gewenst. In opdracht van (wie??) en onder  volledige censuur werd hij gearresteerd. Zonder contact met familie, advocaat en/of vrienden zit Sietse opgesloten in afwachting van…………., ja in afwachting van wat eigenlijk, want een voorgeleiding bij een rechter afgelopen 14 december 2011 is inmiddels uitgesteld.

Dit laatste is niet zo verwonderlijk,want achter de schermen, ver weg van de gecensureerde pers met haar gecorrumpeerde journalisten wordt druk gewerkt aan een doofpot procedure.

De moeder van Sietse vreest dat hij zijn baan verliest en die vrees is niet ongegrond.

Is dit ons Nederland nog?

In welke dictatoriale wereld leven wij dat pedofiele gezaghebbers en illegale, want ongekozen, dus onrechtmatige elite-figuren een heel volk kunnen dicteren, hoe de rechtspraak in Nederland verloopt. Sietse Planting, goudeerlijk met rechte rug, voert al jaren strijd tegen de drugs- en pedo-maffia in Arnhem onder leiding van burgemeesterPauline Krikke. Wij zijn overigens Justitie en de kongsie er omheen dankbaar voor deze kans die ze ons bieden op verzet en protest.

Sietse schrijft in zijn aanklacht: “Al onze bevindingen in deze, kunnen de veteranen staven middels bewijslast.”

Zie hier een schrijven welke reeds in 2007 is ingediend:

http://www.stelling.nl/divers/krikkegate.htm

maar ook   http://www.stelling.nl/divers/briefarnhem.htm

Eerst nadat Sietse Planting hiermee openlijk als klokkenluider naar buiten kwam bij JDTV, werd het justitie te gevaarlijk deze man zijn gang te laten gaan. Een normale rechtsgang die hem reeds 4 jaren werd onthouden.

Wordt vervolgd.

Bron: Herstel de Republiek

Rubriek: Censuur, De Elite, Dossiers, Nederland | 358 Reacties »

“Papa, wat deed jij toen het fout ging?”

9 October 2011 door Jacob

“Nou, uhm, helemaal niks?”

Het is onvermijdelijk dat bovenstaande uitspraak in de nabije toekomst van de mensheid – mocht daar sowieso nog echt sprake van gaan zijn – een veelgehoorde dooddoener gaat worden. Hoogstwaarschijnlijk stotterend uitgesproken met een wat nietszeggende blik in de ogen, terwijl papa nerveus wat heen en weer schuifelt om oogcontact met het directe nageslacht maar zoveel mogelijk te vermijden.

Helemaal niks. Papa en de andere papa’s van Nederland waren niet anders gewend; er werd wel eens wat onderling gemekkerd of fanatiek gezeurd maar als puntje bij paaltje kwam bleek elk mogelijk bewijs van het daadwerkelijk aanwezig zijn van een ruggengraat in de Nederlandse vader uiteindelijk toch telkens weer een onvervulde belofte.

Voordat de gewaardeerde lezer een wat verwrongen beeld krijgt: de mama’s van Nederland scoorden minstens even hoog op de schaal van hoog geavanceerde apathie. Dat u niet abusievelijk denkt dat alleen het mannelijke deel van de bevolking een beetje dorpsgekesque zacht mopperend langs de zijlijn stond terwijl de samenleving plankgas richting blinde muur stevende. Nee hoor, niets van dat alles. Beide groeperingen verdienen wat dat betreft de fonkelende hoofdprijs voor het verrichten van een uiterst vakkundig stukje falen. Gefeliciteerd.

Want wat deden papa en mama bijvoorbeeld toen de Nederlandse regering instemde met het weggeven van 98 miljard aan een of ander vaag gedefinieerd Europees noodfonds dat landen zoals Griekenland moet helpen om uiterst nuttige investeringen in onmisbare zaken zoals tanks te kunnen financieren? En wat deden de ouders van Nederland toen hun regering koos voor de verkeerde optie en daarom fluitend besloot het moeraspad vanhet al eeuwen falende centralisme maar weer eens op te wandelen?

Helemaal niks. Net zo weinig trouwens als toen ze door hun kabinet verder belast werden met een extra bankenbelasting – die zoals elke lageschoolscholier weet altijd doorberekend wordt aan, inderdaad, diezelfde ouders. Of wat dacht je van die ene keer dat de Nederlandse overheid haar tanden luid grommend toonde en op uiterst onbureaucratische wijze binnen enkele weken al het gratis zijn van een identiteitskaart wist terug te draaien? Hoe treffend was dat. Er klonk wat wel teleurgesteld geroezemoes maar al snel verkoos ouderlijk Nederland de vertrouwd en bekend aanvoelende weg van slikken en poetsen. Het netto resultaat? Helemaal niks natuurlijk.

Papa en mama vonden het ook wel jofel dat er namens hun maar weer eens wat vreemdelingen in een ver weg gelegen land als Libië, Afghanistan of Irak vermoord gingen worden. Daar gingen de aardappels tenslotte niet minder door smaken en het kijken van vakkundig geregiseerde talentenjacht nummer duizendennegentig werd er ook niet bepaald onaangenamer van. Waarom zou je je inzetten om de leefbaarheid van de planeet als geheel te verbeteren als je ook dat interessante, diepgaande en niet te vergeten vreselijk belangrijke politieke discussieprogramma met die leuke presentator kunt gaan zitten kijken? Papa en mama wisten het wel.

Er waren ook zoveel onwijs belangrijke dingen waar papa en mama het in hun toch al overbezette leventjes superdruk mee hadden. Het onophoudelijk discussiëren over fenomenen als “het dreigende gevaar van de Islam voor onze rechtsstaat” was daar een goed voorbeeld van. Het mag duidelijk zijn, zodra je je bezighoudt met zulke gewichtige materie is het gemakkelijk om reeds overduidelijk aanwezige abominaties binnen die zogeheten rechtsstaat zomaar spoorslags uit het oog te verliezen. Het leven is een kwestie van prioriteiten. Papa en mama vonden buiten alle proporties opgeblazen mediaknallers als “uitwassen van de Islam” meestal belangrijker.

Daarom grepen papa en mama ook niet in toen hare koninklijke hoogheid Beatrix parmantig liet zien hoe zij en haar vertrouwelingen die Nederlandse “rechtsstaat” naar hun hand zetten wanneer hen dat uitkomt. Een “damschreeuwer” krijgt twaalf maanden cel en voor het werpen van een waxinelichtjeshouder richting de Gouden Koets staat in Nederland sinds kort naar verluidt een jaar eenzame opsluiting plus een extra jaar psychische dwangverpleging en garandeert daarbij ook nog eens een hoeveelheid negatieve mediaandacht waarvan een Khadaffi alleen maar kan dromen.

Het hoe en waarom van een mortiergranaat afschieten naar een rechtbank in een Amsterdamse buurt, daar hadden papa en mama het dan weer liever niet over. Is zo’n gedoe. Negatief ook. Als je smakelijk kunt lachen om de ridiculiserende uitspraken van mainstreammedia en medelotgenoten aangaande twee excentrieke mannen met een uitgesproken mening, waarom zou je je dan druk maken over zoiets kleins als een bomaanslag op een gebouw dat die eerder omschreven rechtsstaat zou moeten vertegenwoordigen? Kom op; niet gezellig.

Terwijl er in de rest van de wereld daadwerkelijk papa’s en mama’s opstonden tegen de corporatistisch geregeerde Westerse regimes, lang en breed gekochte en gepamperde politici en dictatoriale beleidsvoering door selecte gezelschappen van tirannen, werd het #OccupyDenHaag-protest uiteindelijk een #OccupyTienVierkanteMeterVanDenHaag-protest. Papa en mama hadden het tenslotte veel te druk met het vanaf de iPad en smartphone belachelijk maken van de twaalf mensen die het wel aangedurfd hadden naar de hofstad af te reizen. Zeg nou zelf, het waren toch ook stumperds, die zeurende mensen daar in Den Haag? Heb je die met die rare neus en dat vreemde mutsje dan niet gezien? Wat een gek joh! Waar ging het ook alweer over?

Papa en mama hadden het sowieso niet zo op gekken. Ook niet op die van het type “linkse kraker” dat volgens hen bijna net zo’n bedreiging voor de samenleving vormde als die verfoeide Moslims en hun dagelijkse luidkeelse geschreeuw om Sharia-wetgeving. Papa en mama droegen wat dat soort materie betrof dan wel weer – eerlijk is eerlijk – altijd hun steentje bij: was er weer eens een groepje krakers door ME in elkaar geslagen, dan namen papa en mama echt wel even de moeite om dit heugelijk feit te steunen met een prijzend commentaar op een trendy stijlloze website of op een nieuwsforum waar jouw nieuws telt. En als later dan bleek dat dat geweld eigenlijk helemaal niet terecht was, dan negeerde je dat soort berichtgeving als betrokken papa en mama gewoon. Normaal gesproken zijn tenslotte wel alle krakers criminelen. Net zoals als alle Moslims terroristen zijn. Papa en mama wisten precies hoe de vork in de steel stak. En het journaal was het ook nog eens met ze eens.

Papa en mama hadden geen moeite met de krakers die zij door wat men “democratische vertegenwoordiging” noemt het recht gaven om volledige landen te kraken, dat dan weer niet. Weer die prioriteiten. Het is veel belangrijker om te tieren over wanstaltige kraakpraktijken die je in 99% van de gevallen niet zelf raken dan te proberen om genocide, roof en onderdrukking door je eigen vertegenwoordigers te voorkomen. Hoorde papa daar nou de leader van zijn favoriete autoprogramma?

Papa en mama vonden het milieu ook nooit echt iets waaraan je veel aandacht diende te besteden. De aantrekkingskracht van televisieprogramma’s met dronken mensen op foute vakantiebestemmingen ligt altijd op de loer en voor ze het wisten waren papa en mama op Twitter dan ook ijverig in gesprek geraakt over het wel of niet chirurgisch verbouwd zijn van een van de kandidaten. Prioriteiten. Moeilijke beslissingen.

En dus bleven papa en mama ook maar gewoon rondrijden in hun milieuverpestende, levensgevaarlijke en technologisch volledig achterhaalde voertuigen in plaats van actief op zoek te gaan naar wel levensvatbare alternatieven. Dagelijks meestal stapvoets achter elkaar aan kruipen in brandstofvretende projectielen die het label moordwapen niet zou misstaan, dat vonden papa en mama de normaalste zaak van de wereld. Daar ga je niet aan toornen. Een mening waarin de autodealers, verzekeringscorporaties, ziekenhuizen, hulpdiensten, farmaceutische fabrikanten, groothandels, garages, onderdelenfabrikanten, schadebedrijven, oliemaatschappijen, wegenwachtdiensten en accesoirehandelaars waar veel papa’s en mama’s toevallig ook nog eens werkten, zich konden vinden.

Vooruit kijken, dat deden papa en mama naar de televisie. Niet naar de toekomst. Voor je het weet heb je tenslotte die hilarische reclame met dat rare jochie gemist.

En zo hebben papa en mama het uiteindelijk helemaal uit de klauwen laten lopen. Men neemt zijn of haar verantwoordelijkheid of men neemt die niet. Papa en mama namen liever nog een greep uit een zak chips terwijl zij hun flink wat kilo te zware lichamen in de richting van het dichtst bijzijnde televisietoestel of internetverbinding manoeuvreerden. En alhoewel dat theoretisch gezien en naar de letter wel “iets” is, lijkt de conclusie dat papa en mama helemaal niks gedaan hebben meer dan valide.

Welterusten kind. Dat het maar snel over mag zijn.

Bron: Anarchiel

Rubriek: Dossiers, Nederland | 1 Reactie »

Heropbouw dossier Dutroux / Morkhoven

30 September 2011 door Jacob

Bij deze plaatsen we een nieuwe omroep om mee te helpen met het opnieuw opbouwen van de dossiers Morkhoven groep, zaak Zandvoort en de zaak Dutroux/Michel Nihoul.

Vanwege voortdurende censuur is veel bronmateriaal slecht bereikbaar geworden. Deze zaak mag echter niet vergeten worden.

Gelieve een e-mail te sturen naar redactie@nederlandvrij.com! Alle informatie is welkom.

Rubriek: Censuur, Dossiers | 227 Reacties »