Actiegroep: Nederland Vrij!

Een sigaret in een steriele flat.

Archief voor de 'Geschiedenis' Rubriek

Britten hebben maarliefst 9 van de 10 landen op aarde aangevallen

9 November 2012 door Jacob

(Wereldkaart met landen die aangevallen zijn door de Britten. Klikken voor grotere versie)

Ongeveer negentig procent van alle landen in de wereld heeft op enig punt in de geschiedenis strijd geleverd met de Britten, blijkt uit onderzoek van historicus Stuart Laycock. Er zijn maar 22 staten op aarde, waaronder Zweden en Mongolië, die tot nu toe nog nooit te maken hebben gehad met Britse agressie. Laycock beschreef al zijn bevindingen omtrend dit onderwerp in zijn nieuwe boek ‘Alle landen die we ooit aangevallen hebben: en de paar waar we nog niet aan toegekomen zijn’.

De Britse historicus begon met zijn opmerkelijke onderzoek nadat zijn elfjarige zoon Frederick de eenvoudige vraag stelde met hoeveel landen Groot-Brittannië eigenlijk ooit oorlog had gevoerd. Nu, ruim twee jaar later, heeft Stuart eindelijk het antwoord gevonden: met heel veel. Uit zijn inventarisatie is namelijk gebleken dat Groot-Brittannië in de loop der eeuwen maar liefst 172 van de 194 landen op aarde is binnengevallen.

Piraten:

Het ging niet in ieder van die 172 gevallen om een daadwerkelijke oorlog tussen de twee landen. Zo beschouwt Laylock de plundertochten van Britse piraten en kapers ook als invasies – mits zij plaatsvonden met toestemming van de Britse overheid. Daarnaast hield de historicus niet altijd rekening met de hedendaagse grenzen, aangezien velen van hen in het verleden nog niet bestonden. Zo stammen veel van de conflicten met de landen in de Caraïben uit de tijd dat deze nog toebehoorden aan het Spaanse rijk.

Verenigde Staten:

Desalniettemin is de lijst met slachtoffers van de Britse agressie indrukwekkend. “Ik was stomverbaasd toen ik het totale aantal zag,” aldus Laycock. De historicus vermoedt dat Groot-Brittannië hiermee het agressiefste land uit de wereldgeschiedenis is. “Ik kan me niet voorstellen dat een ander land een dergelijk lange lijst kan maken, alhoewel de Verenigde Staten – die pas later begonnen – er sinds de twintigste eeuw wel fanatiek aan werken.”

IJsland:

Naast de voor de hand liggende vijanden als Duitsland en Frankrijk bevat de Britse lijst ook een aantal opmerkelijke tegenstanders, waaronder het neutrale Zwitserland en IJsland. Dat laatste land werd in 1940 het slachtoffer van een Britse invasie nadat het had geweigerd zich aan te sluiten bij de geallieerden. De 745 Britse mariniers die het eiland veroverden kregen te maken met felle kritiek van de IJslandse regering, maar ondervonden verder geen verzet.

Luxemburg: 

Slechts 22 van de 194 erkende landen op aarde hebben in de loop der geschiedenis nog nooit te maken gehad met Britse agressie. Tot deze gelukkigen behoren onder meer Andorra, Burundi, Luxemburg, Mongolië, Zweden en Vaticaanstad, zo blijkt uit het boek ‘All the Countries We’ve Ever Invaded: And the Few We Never Got Round To´ van Stuart Laylock. Of deze landen ook in de toekomst gespaard zullen worden door de agressieve Britten, blijft natuurlijk nog maar de vraag.

Een volledige lijst van de 22 landen die tot op heden aan Groot-Brittannië zijn ontkomen is te lezen in het bronartikel van The Telegraph.

Bronnen: Isgeschiedenis.nl / The Telegraph

Rubriek: Geschiedenis, Wereldwijd | 1,162 Reacties »

Vinnie Paz – End of Days Ft Block McCloud

7 October 2012 door Jacob

[Intro]

The greatest form of control is when you think you’re free when you’re being fundamentally manipulated and dictated to. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch them. The other one is sitting in a prison cell but you can’t see the bars but you think you’re free.

What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this: newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. The chasm between what we’re told is going on and what is really going on is absolutely enormous.

[Chorus: Block McCloud]

It’s like we all know what’s going down
But no one’s saying shit, what happened to the home of the brave?
These motherfuckers they’re controlling us now
But no one’s talking about how they made us modern day slaves

And everybody’s just walking around
Head in the clouds, we won’t awake until we’re dead in the grave
By then it’s too late, we need to be ready to raise up
Welcome to the end of days

[Verse 1: Vinnie Paz]

Everybody is slave, only some are aware
That the government releasing poison in the air
That’s the reason I collect so many guns in my lair
I ain’t never caught slipping, never underprepared
Yeah, The Shaytan army, they just display it proudly
George Bush the grandson of Aleister Crowley
They want you to believe the lie that the enemy Saudi
The enemy ain’t Saudi, the enemy around me
There’s fluoride in the water but nobody know that
It’s also a prominent ingredient in Prozac (for real?)
How could any government bestow that?
A proud people who believe in political throwback
That’s not all that I’m here to present you
I know about the black pope in Solomon’s Temple
Yeah, about the Vatican assassins and how they will get you
And how they cloned Barack Hussein Obama in a test tube

[Chorus]

[Verse 2: Vinnie Paz]

Whoever built the pyramids had knowledge of electrical power
And you know that that’s the information that they suppress and devour
Who you think the motherfuckers that crashed in the tower?
Who you think that made it turn into ash in an hour?
The same ones that invaded Jerome
The ones that never told you about the skeletons on the moon
Yeah, the ones that poison all the food you consume
The ones that never told you about Mount Vesuvius Tomb
The Bird Flu is a lie, the Swine Flu is a lie
Why would that even come as a surprise?
Yeah, the Polio vaccine made you die
It caused cancer and it cost a lot of people their lives
Do y’all know about Bohemian Grove?
How the world leader sacrificing children in robes?
Lucifer is God in the public school system
I suggest you open up your ears and you listen

[Chorus]

[Outro]

The greatest hypnotist on the planet Earth is an oblong box in the corner in the room. It is constantly telling us what to believe is real. If you can persuade people that what they see with their eyes is what there is to see you’ve got them. Because they’ll laugh in your face of an explanation which portrays the big picture of what’s happening. And they have.

Rubriek: Actie!, Censuur, De Elite, Economie, Europa, Geschiedenis, Internet, Klimaat, Nederland, Privacy, Religie, Sektes, Wereldwijd | Comments Off

Dossier Marianne Vaatstra: Kamervragen Hero Brinkman

1 June 2012 door Jacob

Hero Brinkman van de Onafhankelijke Burger Partij stelde kamervragen aan Fred Teeven in verband met de zaak Marianne Vaatstra. Dit naar aanleiding van veel onduidelijkheden rondom de uitzending van Peter R. De Vries op 20 mei 2012. Omdat de kamervragen op zich al veel informatie bevatten zullen we deze op dit moment hier niet verder toelichten. Later meer.

De volgende informatie staat op de website van Hero Brinkman:

Vragen van het lid Brinkman (OBP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra, naar aanleiding van de uitzending van Peter R. de Vries van zondag 20 mei 2012.

 1. Is het juist dat de politie reeds in het weekeinde van de moord informatie heeft ontvangen van de toen 13-jarige Isabella W. over mogelijke betrokkenheid van Feik Mustafa en Ali Hassan?Isabella W. zegt vervolgens telefonisch met de dood te zijn bedreigd door Feik Mustafa met een boodschap strekkende:”Als jij niet stopt met praten, vermoorden we jou ook.” Van deze doodsbedreiging heeft zij samen met haar vader de volgende dag aangifte gedaan op of omstreeks 4 mei 1999, welke aangifte is bevestigd door het rechercheteam.
 2. Welke onderzoeksinspanningen zijn naar aanleiding van deze aangifte verricht? Meer in het bijzonder: Is Mustafa hierover gehoord of als verdachte aangemerkt? Wat is de reden dat deze aangifte niet tot verdere vervolging of hechtenis van Mustafa heeft geleid? Hoe is het mogelijk dat een dergelijke aanwijzing van betrokkenheid en daderkennis van Feik Mustafa niet tot vervolging kwam en er geen publicatie over is geweest, terwijl andere verdenkingen wel met de pers zijn gedeeld?Het rapport Onderzoek Ali H van het OM concludeert dat de juiste verdachte in Turkije is aangehouden, als mede dat de juiste verdachte niet klein en dik was, maar lang en slank zoals de aangehouden Ali H. Klopt het dat o.a. vier personeelsleden van het toenmalige AZC, die zowel Ali Hassan als Feik Mustafa jarenlang hebben meegemaakt, verklaren dat Ali Hassan een hechte vriend was van Feik Mustafa en dat hij een klein gezet postuur had met een lengte van hooguit 1.65 meter. Klopt het bericht dat deze vier personeelsleden hebben verklaard dat zij de aangehouden Ali H niet kenden, dat zij door het rechercheteam minimaal twee keer zijn gehoord en dat dit ook bij proces-verbaal is bevestigd?
 3. Bent u met mij van mening dat, indien deze verklaringen juist zijn, de aangehouden  Ali Hassan in Turkije, niet dezelfde Ali Hassan is, waarmee Feik Mustafa altijd werd gezien? Kunt u aangeven waarom deze feiten niet zijn genoemd in het rapport Onderzoek Ali H.?In het rapport Ali H. wordt gesteld: “Terwijl het rechercheteam bezig is de verblijfplaats van Ali Hassan te achterhalen komt ook het verhaal van Gerrit Veldman uit IJmuiden bij de politie binnen.” Van de heer Veldman heb ik begrepen dat hij in 1999 nooit contact heeft gezocht met justitie, maar enkel heeft gesproken met een verslaggever van de Telegraaf over deze zaak.
 4. Kunt u mij verduidelijken hoe en via welke bron het verhaal van Gerrit Veldman bij de politie binnenkwam?Uw voorganger minister Hirsch Ballin heeft in 2010 in antwoord op Kamervragen van uw huidige staatssecretaris, de heer Teeven, beschreven dat Feik Mustafa is overgeplaatst naar het AZC Drachten: “Gelet op de gespannen situatie rondom het azc in Kollum werd besloten om F.M. over te plaatsen naar het azc te Drachten. Van daaruit is F.M. op 2 juni 1999 overgeplaatst naar het azc Alphen aan den Rijn. Als verblijfsvergunninghouder is hij, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest.”
 5. Wat was de reden dat Feik Mustafa, en alleen hij, werd overgeplaatst naar een ander AZC?Men heeft mij in kennis gesteld van verklaringen van twee medewerkers van het AZC Kollum (twee van de vier eerdergenoemde personeelsleden) en de plaatsvervangende directeur, de heer Louis Uijl, die van deze overplaatsing getuige waren. Uit deze verklaringen blijkt dat de overplaatsing van Feik Mustafa plaats vond op maandag 3 mei 1999, de eerste werkdag, twee dagen na de moord op Marianne Vaatstra. De twee medewerkers verklaren dat zij van de heer Uijl te horen kregen dat Mustafa naar het AZC Musselkanaal werd overgeplaatst. De heer Uijl verklaart bovendien dat Mustafa voor deze overplaatsing op het politiebureau Buitenpost was gehoord. Tevens bevestigt hij dat tot deze overplaatsing van Mustafa door de driehoek (burgemeester, OM en politie) was besloten en dat hij met betrekking tot deze feiten door het rechercheteam is gehoord.
 6. Waarom wordt deze informatie niet behandeld in het rapport Onderzoek Ali H?
 7. Wie was in de genoemde driehoek de verantwoordelijke hoofdofficier van Justitie, tijdens de overplaatsing van Feik Mustafa, naar verluidt op 3 mei 1999?Wie was in 2007 de initiatiefnemer tot het oprichten van het nieuwe 3D rechercheteam?Het OM stelt dat Feik Mustafa niet betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra, omdat zijn DNA niet overeenkomt met het gevonden daderspoor.
 8. Bent u met mij van mening dat indien er twee of meerdere daders betrokken zijn, dat enkel betekent dat hij niet de donor is van het gevonden spermaspoor, maar dat hij evengoed wel betrokken kan zijn bij de moord?Het OM stelt in het rapport: “Uit de Noorse dna-databank blijkt in 2010 bovendien dat het dna-profiel van de man niet overeenkomt met dat van de moordenaar van Marianne.” Uit navraag bij de Noorse nationale politie (NCIS/Kriposhttp://www.enfsi.eu/page.php?uid=147) die de Noorse databank beheert, is gebleken dat een dergelijk onderzoek op verzoek uit Nederland niet bekend is.
 9. Hoe verklaart de minister de discrepantie tussen deze bevinding en de bewering in het rapport. Als de conclusie is dat het dna profiel van de mede gedetineerde van Gerrit Veldman niet is vergeleken met de moordenaar van de Marianne Vaatstra, bent u dan met mij van mening dat dit moet gebeuren?In de uitzending van Peter R. de Vries wordt gesproken over het Y-Chromosomaal DNA die in mannelijke lijn wordt doorgegeven. Uit dna onderzoek van de spermasporen blijkt dat de Haplogroep van de dader behoort tot R1b. Hierbij wordt gesteld dat deze Haplogroep in meerderheid voorkomt in West-Europa en direct hierop wordt concludeert dat de dader dus niet van het asielzoekerscentrum kan komen?
 10. Bent u op de hoogte van het feit dat de Haplogroep R1b ook in delen van centraal Azie, als mede West-Azie voorkomt?Bent u op de hoogte van het feit, dat volgens voornoemde Gerrit Veldman zijn medegedetineerde, die hij heeft geïdentificeerd als Ali Hassan, tegen hem heeft verklaard dat zijn vader uit de Verenigde Staten zou komen? Bent u met mij van mening dat indien deze informatie klopt zeer wel mogelijk deze Ali Hassan ook de Haplogroep R1b zou kunnen hebben?Ik heb kennis genomen van een verklaring van een medewerker van het toenmalige Grenshospitium Tafelberg te Amsterdam. Uit deze verklaring komt naar voren dat in het weekeinde van de moord, door twee politieagenten een asielzoeker uit Kollum werd aangeleverd voor uitzetting naar het buitenland. Het tijdstip was ’s avonds laat, nadat de administratie om hem dezelfde dag te registreren naar huis was. De asielzoeker werd Ali genoemd en voldeed aan het latere signalement van de hoofdverdachte Ali Hassan (klein en gedrongen). Bij navraag bij de directie bleek hij de volgende dag reeds uitgezet te zijn. De medewerker stelt hem van de latere opsporingsfoto te herkennen als de hoofdverdachte. De huidige hoofdofficier van justitie van het parket Leeuwarden is een aantal maanden geleden ook in kennis gesteld van deze verklaring.
 11. Wat zijn de opsporingshandelingen, die het rechercheteam met betrekking tot deze verklaring heeft verricht en wat was daarvan het resultaat? Ingeval er niets is ondernomen, kunt u mij de reden daarvan aangeven?
 12. Bent u met mij van mening dat het bij een recherche onderzoek niet alleen gaat om het bewijs dat iemand de dader is, maar evengoed uit te sluiten dat een ander de dader zou kunnen zijn? Zo ja, bent u dan ook met mij van mening dat de juiste Ali Hassan (klein en gezet postuur), moet worden opgespoord en dat zijn DNA moet worden vergeleken met het DNA van het gevonden spermaspoor? Zo ja, hoe gaat u dit initiëren?

Bron: Onafhankelijkeburgerpartij.nl

Rubriek: Censuur, Geschiedenis, Nederland | 1,592 Reacties »

Obama voor de rechter om geboorteakte

22 January 2012 door Jacob

Barack Obama moet donderdag voor een rechter in Atlanta verschijnen. Die wil de Amerikaanse president horen over de aantijging dat hij niet in de Verenigde Staten is geboren.

Een inwoner van de staat Georgia maakte de zaak bij de rechter aanhangig. Tal van vergelijkbare aanklachten zijn ingediend bij rechters in heel het land, maar tot op heden vruchteloos.
Tegenstanders van Obama vechten aan dat hij, zoals hij zelf beweert, in Hawaï is geboren. Wie niet in de Verenigde Staten is geboren, kan geen president worden. De klager uit Georgia, een van deze ‘birthers’, wil dat Obama’s naam van het stembiljet wordt geschrapt.

Arts:

Het Witte Huis heeft vorig jaar de geboorteakte van de president, die Obama in Hawaii heeft opgevraagd, openbaargemaakt. Hierop staan de handtekeningen van Obama’s moeder, de arts die hielp bij de bevalling en een ambtenaar van de burgerlijke stand. Eerder was al een uittreksel van Obama’s geboortebewijs vrijgegeven.
De president besloot hiertoe omdat het land geen tijd heeft voor de ‘afleiding’ en ‘nonsens’ die de kwestie met zich meebrengt, zei Obama destijds in een verklaring.

Bron: Nu.nl

Rubriek: Amerika, De Elite, Dossiers, Geschiedenis, Wereldwijd | 174 Reacties »

Nederland Vrij in overname gesprekken!

12 September 2011 door Jacob

Meer kracht!

Naar aanleiding van voortdurende drukte is Nederland Vrij op dit moment in gesprek gegaan met een andere grote verzetsgroep. Deze partij heeft interesse getoond in de overname van het domein en de hosting, alsmede het ondersteunen van Nederland Vrij met nieuwe redactieleden.
Daar deze groep dezelfde instelling heeft, alsmede hetzelfde doel, zal Nederland Vrij hier in alle waarschijnlijkheid mee akkoord gaan.

Belangrijk: Nederland Vrij blijft onafhankelijk, wordt alleen sterker, en is klaar voor de strijd.

Tip aan Barracuda: Ga je met belangrijke zaken bezig houden. Schrijven kan je best wel.

Rubriek: Actie!, Amerika, Censuur, De Elite, Dossiers, Economie, Europa, Geschiedenis, Internet, Klimaat, Nederland, Petities, Privacy, Religie, Sektes, Wereldwijd, Wikileaks | Comments Off

Overweldigend bewijs: Marteling onder Bush

12 July 2011 door Jacob

Er is nu “overweldigend bewijs voor marteling onder de vorige Amerikaanse president George Bush. Zijn opvolger Barack Obama moet dan ook opdracht geven tot een diepgravend strafrechtelijk onderzoek.

Dit stelt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een dinsdag gepubliceerd rapport. De organisatie wijst erop dat de VS volgens de Conventie tegen Marteling verplicht zijn tot strafvervolging over te gaan. Als de VS in gebreke blijven, moeten andere landen die taak op zich nemen volgens het beginsel van de universele jurisdictie, aldus HRW.

HRW hekelt dat Bush, zijn plaatsvervanger Cheney, minister van Defensie Rumsfeld en CIA-directeur Tenet ondervragingstechnieken als “waterboarding” hebben goedgekeurd. De verdachte krijgt daarbij het gevoel dat hij verdrinkt. Ook liet het Amerikaanse bewind onder Bush mensen opsluiten in geheime gevangenissen en werden terreurverdachten overgedragen aan landen als Egypte en Syrië, waar zij gevaar liepen te worden gemarteld.

Bronnen:

ANP/ Fok.nl

Rubriek: Amerika, Censuur, De Elite, Geschiedenis, Wereldwijd | 50 Reacties »

Documentaire: Banking with Hitler

11 July 2011 door Jacob

Een schokkende documentaire van History Channel waarin verteld wordt over de bankiers met wie Hitler zaken heeft gedaan. Enkele keiharde onthullingen die je nieuwe inzichten geven in het nazi imperium en de invloed op het dagelijks leven. Banking with Hitler, de vergeten geschiedenis.

Stream:

Rubriek: Censuur, De Elite, Europa, Geschiedenis | 428 Reacties »

Miljoenen van de Dominee vrijgegeven door de Zwitsers!

23 May 2011 door Jacob

De Dominee toch nog even in het nieuws. Ongeveer zeven miljoen euro van de geliquideerde topcrimineel Klaas Bruinsma zijn in Zwitserland vrijgegeven. De Zwitserse justitie wist van het geld en hoewel het in eerste instantie tijdens een rechtszaak verbeurd is verklaard, is het geld door vormfouten toch vrijgegeven. Dit meldt het televisieprogramma Nieuwsuur maandagavond laat.

De vele miljoenen aan zwartgeld stonden op een Zwitserse privébank. In totaal heeft er circa vijftien jaar beslag op gelegen. Doordat het geld moet worden vrijgegeven, kunnen erfgenamen van Bruinsma, van wie werd aangenomen dat hij platzak was toen hij werd omgebracht, het geld opnemen.

Het Openbaar Ministerie heeft laten weten nog geen onderzoek te hebben ingesteld naar de miljoenen van Bruinsma. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) wil niet ingaan op individuele gevallen, zo heeft hij Nieuwsuur laten weten.

Geschreven naar aanleiding van een bericht van Novum.

Rubriek: Europa, Geschiedenis | 403 Reacties »

The Bloodlines of the Illuminati and their principles goals and ideals ENG

13 April 2011 door Antischaap

Just a reminder to know your enemies!

these are there principles goals and ideals:

1. All men are more easily inclined towards evil than good.
2. Preach Liberalism
3. Use the idea of freedom to bring about ‘class wars’
4. Any and all means should be used to reach the Illuminati Goals as they are justified.
5. The right to lie in force.
6. The power of our resources must remain invisible until the very moment it has gained the strength that no cunning or force can undermine it.
7. Avocation of mob psychology to control the masses.
8. Use alcohol, drugs, corruption and all forms of vice to systematically corrupt the youth of the nation.
9. Seize property by any means
10. Use of slogans such as equity, liberty, fraternity delivered into the mouths of the masses in psychological warfare
11. War should be directed so that the nations on both sides are placed further in debt and peace conferences conducted so that neither combatant obtains territory rights.
12. Members must use their wealth to have candidates chosen and placed in public office who will be obedient to their demands and will be used as pawns in the game by those behind the scenes. Their advisors will have been reared and trained from childhood to rule the affairs of the world.
13. Control the press.
14. Agents will come forward after fermenting traumatic situations and appear to be the saviors of the masses.
15. Create industrial depression and financial panic, unemployment, hunger, shortage of food and use this to control the masses or mob and then use the mob to wipe out all those who stand in the way.
16. Infiltrate into the secret Freemasons to use them for Illuminati purposes.
17. Expound the value of systematic deception, use high sounding slogans and phrases and advocate lavish promises to the masses even though they cannot be kept.
18. Detail plans for resolutions, discuss the art of ‘street fighting’ which is necessary to bring the population into speedy subjection.
19. Use agents as advisors behind the scenes after wars and use secret diplomacy to gain control.
20. Establish huge monopolies that lean toward world government control.
21. Use high taxes and unfair competition to bring about economic ruin by control of raw materials. Organize agitation among the workers and subsidize their competitors.
22. Build up armaments with Police forces and Soldiers sufficient to protect our needs.
23. Members and leaders of the one world government would be appointed by the directors.
24. Infiltrate into all classes and levels of society and government for the purpose of fooling, bemusing and corrupting the youthful members of society by teaching them theories and principles that we know to be false.
25. National and International laws should be used to destroy civilization and enslave and control the people.

1. The Astor Bloodline

2. The Bundy Bloodline

3.The Collins Bloodline

4. The DuPonts

5. The Freeman Bloodline

6. The Kennedy Bloodline

7. The Li Bloodline

8. The Onassis Bloodline

9. The Reynolds Bloodline

10. The Rockefeller Bloodline

11. The Rothschild Bloodline

12. The Russell Bloodline

13. The Van Duyn Bloodline

14. The Merovingian Bloodline

15. The Krupp’s and the Illuminati

16. The Disney Bloodline

17. The McDonald Bloodline

read all about these people in the book right here

thnx to maxwell igan and Fritz Springmeier

Rubriek: De Elite, Geschiedenis | 75 Reacties »

Anne Frank krijgt monument in Israël

12 April 2011 door Arian

AMSTERDAMAnne Frank krijgt een monument in het Anne Frank Memorial Park in Israël. Het monument wordt op 2 mei onthuld, meldde het Nationaal Joods Fonds dinsdag.

Anne Frank

Het monument is ontworpen door Piet Cohen. Het is een ruimte van roestig staal met een massieve wand en daarop een gestileerde kastanjeboom. Anne Frank keek vanuit het Achterhuis uit op zo’n boom. Het kunstwerk staat midden in de natuur en moet vrijheid en beperking verbeelden.
Het Anne Frank Memorial Park in Jeruzalem werd in 1960 door het Joods Nationaal Fonds aangelegd. Haar vader plantte er de eerste boom. In Israël was er nog geen monument voor Anne Frank. Zij werd wereldberoemd door het dagboek dat zij tijdens haar onderduikperiode in de Tweede Wereldoorlog bijhield.
Anne Frank

Bron: Telegraaf

Rubriek: Geschiedenis, Nederland, Wereldwijd | 149 Reacties »