Actiegroep: Nederland Vrij!

Een sigaret in een steriele flat.

Archief voor de 'Petities' Rubriek

Occupy Amsterdam en Den Haag trekken veel interesse!

5 October 2011 door Jacob

Het Occupy Wall Street protest in New York wordt steeds groter. Afgelopen weekend pakte de politie 700 demonstranten op toen ze de Brooklyn Bridge blokkeerden. Gezamenlijk zijn de demonstranten boos op de machtige bedrijven en de regering.

Het Occupy Wall Street protest in New York wordt steeds groter. Afgelopen weekend pakte de politie 700 demonstranten op toen ze de Brooklyn Bridge blokkeerden. Gezamenlijk zijn de demonstranten boos op de machtige bedrijven en de regering. Op 15 oktober is er een wereldwijde actie naar aanleiding van Occupy Wall Street. Op internet wordt een virtuele mars gehouden en in meerdere wereldsteden worden protesten georganiseerd. Op 15october.net staan de acties aangekondigd. “Het is tijd om samen te komen, het wordt tijd dat ze luisteren, Iedereen ter wereld, STA OP!” staat er in de kop. In Nederland worden er acties in Amsterdam en Den Haag georganiseerd.

Rubriek: Actie!, Nederland, Petities | 507 Reacties »

Nederland Vrij in overname gesprekken!

12 September 2011 door Jacob

Meer kracht!

Naar aanleiding van voortdurende drukte is Nederland Vrij op dit moment in gesprek gegaan met een andere grote verzetsgroep. Deze partij heeft interesse getoond in de overname van het domein en de hosting, alsmede het ondersteunen van Nederland Vrij met nieuwe redactieleden.
Daar deze groep dezelfde instelling heeft, alsmede hetzelfde doel, zal Nederland Vrij hier in alle waarschijnlijkheid mee akkoord gaan.

Belangrijk: Nederland Vrij blijft onafhankelijk, wordt alleen sterker, en is klaar voor de strijd.

Tip aan Barracuda: Ga je met belangrijke zaken bezig houden. Schrijven kan je best wel.

Rubriek: Actie!, Amerika, Censuur, De Elite, Dossiers, Economie, Europa, Geschiedenis, Internet, Klimaat, Nederland, Petities, Privacy, Religie, Sektes, Wereldwijd, Wikileaks | Comments Off

Petitie: Website www.erwinlensinkvrij.nl vraagt aandacht voor Petitie en Steunbetuiging Waxinegooier!

9 September 2011 door Jacob

Petitie : http://petities.nl/petitie/laat-de-waxinewerper-vrij-nu

Het is nu al een jaar geleden dat Erwin Lensink, die op prinsjesdag 2010 een waxinelichthouder naar de de koets gooide om een statement te maken, opgesloten werd.  De staat wil deze man zelfs ontoerekeningsvatbaar laten verklaren en in de psychiatrie doen belanden.  Twee psychiaters zijn samen tot de conclusie gekomen dat Lensink aan wanen lijdt en “VOLLEDIG ONTOEREKENINGSVATBAAR“ geacht dient te worden.

Als je kritisch bent op het koningshuis of de staat dien je voor gek verklaart, en heel gauw opgeborgen te worden.  De bevolking lijkt steeds verontwaardigder te zijn en voelt dat er klassejustitie wordt toegepast.

Waarom zit deze man al een jaar vast, zijn ze echt bang dat hij nog meer waxinelichtjes gaat gooien of ligt het probleem dieper? Hoeveel mensen hebben al niet gehoord of gelezen over het feit dat Beatrix in het geheim opereert in de Bilderberg conferentie? Hoeveel mensen hebben de ware geschiedenis van het koningshuis al gelezen?

De elite is bang dat er nog meer mensen opstaan tegen de staat en daarom willen zij Erwin Lensink als voorbeeld gebruiken. Zodat, wanneer er weer iemand opstaat die misschien wel tot een zwaarder delict in staat is,deze persoon zich wel twee keer achter de oren krabt voor hij daadwerkelijk tot actie overgaat.

De elite weet dat de bevolking zich steeds bewuster wordt van de leugens die de media over de hedendaagse, en geschiedkundige gebeurtenissen verspreiden. Daarom roep ik iedereen op: Teken de petitie en als je dan toch bezig bent laat meteen een steunbetuiging voor Erwin achter.

Volgende week bieden wij deze petitie en de steunbetuigingen aan aan de advocaat van Erwin Lensink , om hem zo een hart onder de riem te steken namens de bevolking. Dit gaat gebeuren op 13 september. Drie dagen voor de uitspraak, die op 16 september zal zijn.

Teken Petitie:

 http://petities.nl/petitie/laat-de-waxinewerper-vrij-nu

Hier kan de Steunbetuiging achter gelaten worden: http://www.erwinlensinkvrij.nl/steunbetuigingen.php

Rubriek: Actie!, De Elite, Nederland, Petities | 35 Reacties »

Vonnis belager Gouden Koets voor Prinsjesdag

2 September 2011 door Jacob

DEN HAAG – De uitspraak in de zaak tegen Erwin L., die vorig jaar op Prinsjesdag een waxinelichthouder naar de Gouden Koets zou hebben gegooid, zou normaliter toevalligerwijze op 20 september vallen, Prinsjesdag 2011.

Foto:  ANP

Dat is namelijk precies twee weken nadat de rechtbank de inhoudelijke behandeling van de zaak dinsdag naar verwachting afrondt.

Omdat de rechtbank meent dat dit ongepast is, wil zij de uitspraak waarschijnlijk eerder doen. Op welke dag precies wordt tijdens de zitting duidelijk, zo stelt de rechtbank.

Bron: NU

Petitie: Laat de waxinewerper vrij. NU!

Rubriek: Actie!, De Elite, Dossiers, Nederland, Petities | Comments Off

Petitie: Stop machtsmisbruik door WSG en Jeugdzorg

1 September 2011 door Jacob

Minister Rouvoet reageerde op onze petitie met “ik herken de geschetste problemen niet
Enige punten zijn niet meer up-to-date, maar helaas is het belangrijkste de WAARHEIDSVINDING bij deze organisaties nog steeds ver te zoeken.

Nu na ruim 2 jaar, zonder enige echte verbetering en met een nieuwe regering willen wij nogmaals een poging wagen, voor al die kinderen, die zonder hun ouders moeten opgroeien en zo graag naar huis willen.

PETITIE

Wij

Ouders, grootouders, familie en andere belangstellenden die gedupeerd zijn door jeugdzorg, maken ons grote zorgen over de huidige gang van zaken bij jeugdzorg, de William Schikkerstichting e.a.

Wij zien het nut van de instellingen wel in maar kunnen ons niet verenigen met de misstanden die nu aan de orde van de dag zijn.

constateren

Dat kinderen zonder enige vorm van onderzoek, machtiging kinderrechter of reden met politiegeweld uit huis gehaald worden, met alle psychische gevolgen van dien

– Dat voogden er geen enkele moeite mee hebben de wet te overtreden wat onder andere blijkt uit het vernietigen van meldingen van het AMK, meineed, vervalsing van rapporten van deskundigen, het vaststellen van persoonlijkheidsstoornissen door niet-deskundigen, het incasseren van bonussen (3% van het salaris) voor het uit huis plaatsen van kinderen, etc.

– Dat kinderrechters en voogden van te voren zaken doorspreken (Utrecht)

– Dat kinderrechters slechts drie kwartier hebben om over een kind te beslissen en niet aan waarheidsbevinding doen. Zij varen blind op het oordeel van kinderbescherming en jeugdzorg.

– Dat voogden kinderen weg halen zonder ook maar enige poging te ondernemen de thuissituatie van het kind te verbeteren zodat het kind thuis kan blijven

– Dat voogden kinderen uit huis halen louter en alleen op mening van derden, zelf zien zij het kind noch de ouders voordien

– Dat ouders, wiens kind (al dan niet terecht) uit huis is geplaatst hun kind zelden of nooit mogen zien en er geen begeleiding is om hen hiermee te helpen

– Dat voogden geen enkele moeite doen om kinderen terug te plaatsen, er wordt niet gewerkt met ouders en kinderen om dit doel tot stand te brengen

– Dat de rechten en de wensen van het kind niet gerespecteerd worden, voor zover al gehoord, door zowel de voogd als de rechter

– Dat de gevangenis een alternatief is voor een pleeggezin of opvang

– Dat de rechtbank Jeugdzorg toestaat art. 5 van de Europese grondwet te overtreden waardoor ouders niet de kans hebben zich te verdedigen

– Dat de rechtbank uitspraak doet in zaken en indien een van de partijen zich niet aan de uitspraak houd heeft dit geen gevolgen

– Dat zorgende ouders vrijuit kunnen bepalen of er omgang plaats vindt of niet, ook als er een voogd in gemengd is en dat de niet-zorgende ouder geen enkel recht lijkt te hebben.

– Dat de politie weigert om de wet te handhaven en geen aangifte aanneemt van ouders die in hun recht staan, ouders die problemen hebben met de omgang niet bijstaat, geen aangifte aanneemt bij huiselijk geweld als jeugdzorg in een gezin betrokken is.

– Jeugdzorginspectie niet mag ingaan op individuele gevallen.

en verzoeken

– Omgangsrecht voor ouders en kinderen ten allen tijde, tenzij daadwerkelijk een strafrechtelijk feit tegen het kind is gepleegd door een van beide of beide ouders

– Minder kinderen per voogd en strengere controle op het doen en laten van de voogd

– Gespecialiseerde kinderrechters aan te stellen die alleen kinderrechten behartigen en beoordeeld worden op kwaliteit en niet op kwantiteit

– Dat elke melding aan het AMK ook door het AMK behandeld mag worden

– Meldplicht van instanties bij (vermoeden van) mishandeling, misbruik, verwaarlozing, etc.

– Een verbod op de bonussen voor het uit huis plaatsen van kinderen

– Een wet die Jeugdzorg verplicht om (aangetoond) alles te doen om het kind thuis te laten en pas in het uiterste geval tot uit huis plaatsing over te gaan

– Een gespecialiseerde opleiding voor aankomend voogden

– Informatieplicht van de voogd aan de ouders en inzage in het gehele dossier

– Als een onderzoek vereist is van de ouders dan wel de kinderen dat dit bij elke erkende psycholoog gedaan mag worden en niet alleen bij een door Jeugdzorg aan te wijzen instituut

– Een wet die iedereen binnen het civielrecht automatisch onder ede stelt bij het betreden van de rechtszaal

– Vast te stellen dat uit huis plaatsen alleen mag gebeuren na een rechtszaak waarin alle partijen gehoord zijn en na uitdrukkelijke instemming van de rechter, tenzij bij aantoonbaar levensgevaar van het kind

– Meer inspecteurs Jeugdzorg die ook op individuele gevallen mogen in gaan

– Dat Jeugdzorg onder verantwoording van de gemeente komt te vallen i.p.v onder de provincie, zoals nu het geval is.

– Een daadwerkelijk onafhankelijke klachtencommissie voor Jeugdzorg waarbij de uitspraak ook bindend is

– Het recht voor ouders zich te laten bijstaan in de rechtszaal door wie zij willen alsmede hen toe te staan getuigen te laten horen, zoals bijvoorbeeld deskundigen.

Teken hier de petitie

Rubriek: Nederland, Petities | 156 Reacties »

Petitie Amnesty: Vrijheid voor Nurmemet Yasin!

1 June 2011 door Jacob

Nurmemet Yasin is een Oeigoerse schrijver uit het noordwesten van China. Hij zit sinds 2004 een gevangenisstraf van tien jaar uit vanwege een verhaal dat hij schreef. Het gaat over een jonge duif die er liever voor kiest zichzelf te doden in plaats van zijn vrijheid op te geven.

De Chinese autoriteiten beschouwden zijn boek ‘Wilde duif´ (Yawa Kepter in de Oeigoerse taal) als een verhulde oproep tot onafhankelijkheid van de Oeigoeren. Gedurende de jaren dat hij vastzit heeft zijn familie hem maar één keer mogen bezoeken. Hij is bij zijn arrestatie mishandeld en verkeert naar verluidt in slechte gezondheid.

Amnesty International beschouwt Yasin als een gewetensgevangene en is van mening dat hij slechts gebruik maakte van zijn recht op vrijheid van meningsuiting zoals dat is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen en in China´s grondwet.

Vraag de Chinese autoriteiten om:

– een uitvoerig en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de beweringen dat Nurmemet Yasin is gemarteld en om de verantwoordelijken te berechten;
– het recht van Oeigoeren om te genieten van hun eigen cultuur, om hun eigen godsdienst te belijden en om hun eigen taal te gebruiken, te respecteren en te beschermen;
– Nurmemet Yasin onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Teken de petitie: Hier

Rubriek: Censuur, Petities, Wereldwijd | 417 Reacties »

Omdat Erwin Lensink vrij moet! (Petitie)

11 May 2011 door Jacob

We waren eigenlijk van plan om hem zelf te starten, maar de mensen van Krapuul waren ons voor. Hiervoor toch onze dank, want de petitie loopt al goed.

Zoals jullie inmiddels weten zit de gooier van de waxinelichthouder Erwin Lensink nog steeds vast. Het is nu tijd dat hij vrij komt. Zoniet, dan zullen er naast deze petitie vervolgstappen komen. Het is klassenjustitie, en meer niet.

Dit is de petitie:

Laat de waxinewerper vrij. NU!

De maatregel om iemand zeven maanden vast te zetten, TBS tegen hem te eisen, en hem te bedreigen met gedwongen inname van medicijnen, wegens het werpen van een waxinelichthouder, hoort niet thuis in een rechtsstaat. Erwin Lensink moet vrij.

PETITIE
Wij

het Nederlandse volk
constateren

dat de maatregel om iemand zeven maanden vast te zetten, TBS tegen hem te eisen, en hem te bedreigen met gedwongen inname van medicijnen, wegens het werpen van een waxinelichthouder, niet thuishoort in een rechtsstaat
en verzoeken

tot onmiddelijke vrijlating van de waxinewerper.

TEKEN HEM NU GELIJK HIER.

Rubriek: De Elite, Nederland, Petities | 54 Reacties »

Help onze kinderen!

8 April 2011 door Doornroosje

Het is toch een raar soort maatschappij wanneer het “recht” zegt dat wanneer een baby verkracht wordt, dit geen psychische of lichamelijke gevolgen heeft voor later. Vanuit alle kennis uit de ontwikkelingspsychologie en van Abraham Maslow tot Maria Montesorri, heb ik in ieder geval nog nooit zoiets absurds gehoord! 

Maria Montessori.jpg

Maria Montesorri (bron Wikipedia)

Vandaar even wat extra aandacht voor deze petitie. Hieronder de oproep om deze petitie te tekenen via petitie.nl  en daaronder een link om daar te komen.  

Penetratie bij baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar is ALTIJD verkrachting

Wij

Bezorgde Nederlanders,

constateren

naar aanleiding van het programma van Pauw & Witteman,
dat penetratie bij baby’s, peuters & kleuters wettelijk niet als verkrachting wordt aangemerkt, zolang er geen sprake is van bijkomend geweld.
Deze misdaad wordt dan behandeld als ontucht met een minderjarige.
(art. 242 – 251 wetboek van strafrecht).

Wij zijn van mening dat er wel degelijk sprake is van geweld; psychisch en lichamelijk.

en verzoeken
dan ook de leden van de Tweede Kamer een wetswijziging in te dienen opdat ook ontucht met minderjarigen als “verkrachting” wordt aangemerkt en als zodanig door het Openbaar Ministerie behandeld zal worden.
Tevens verzoeken wij de leden van de Tweede Kamer de maximale straf van
12 jaar te verhogen en TBS met dwangverpleging verplicht te stellen.

http://petities.nl/petitie/penetratie-bij-babys-peuters-kleuters-en-kinderen-tot-12-jaar-is-altijd-verkrachting

Rubriek: Nederland, Petities | 425 Reacties »

Het Nederland Vrij Forum is Online!!!

6 April 2011 door Jacob

Groot nieuws! Zojuist, om 6 uur vanochtend, is het Nederland Vrij forum online gegaan. Het doel is om uiteindelijk een sterke community op te bouwen.

Belangrijkste onderdelen van het forum:

  • Censuur submit: Iedereen kan hier alle vormen van censuur melden. Op het internet gebeurt nogal wat, en achteraf wordt er vaak van alles aangepast. Het zou mooi zijn als we een opslag hadden van belangrijke informatie en bewijzen hiervan.
  • Nieuws submit: Hier kan iedereen zijn/haar belangrijke nieuws plaatsen, urgent nieuws kan door onze redactie op de voorpagina geplaatst worden.

Bezoek het forum nu gelijk hier: KLIK of kopieer en plak de volgende link in je browser: http://forum.nederlandvrij.com

Wij willen hier nog wel even aan toevoegen dat er nog aan het forum gewerkt wordt, en het dus aan verbeteringen onderhevig is.

Rubriek: Actie!, Amerika, Censuur, De Elite, Dossiers, Economie, Europa, Geschiedenis, Klimaat, Nederland, Petities, Privacy, Religie, Sektes, Wereldwijd | 1 Reactie »

Blijf de petitie tegen Demmink steunen!

25 January 2010 door Jacob

Nogmaals willen we iedereen er aan herinneren om de petitie te steunen op:

http://petities.nl/petitie/burgerinitiatief-onderzoek-joris-demmink

Er moet een onderzoek komen naar deze man!

Rubriek: Actie!, Censuur, Nederland, Petities | Comments Off